.

บลจ.วี เปิด กองทุน WE-DEWORLD ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ มีแนวโน้มเติบโตสูงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก


“ตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มเติบโตสูงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ทั้งด้านการบริโภค , การผลิต และบริการ บลจ.วี มองเป็นโอกาสลงทุน เปิดขาย “กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ (WE-DEWORLD)” ระหว่างวันที่ 2 -8 เม.ย. 2564 สร้างโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวจากบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการเติบโต ทั้งในและนอกตลาดเกิดใหม่ มองเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดอลลาร์อ่อนค่า และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการฉีดวัคซีน ช่วยหนุนการเติบของตลาดเกิดใหม่”

บลจ.วี , WE-DEWORLD, กองทุน WE-DEWORLD, WE-DEWORLD ดีไหม, WE-DEWORLD IPO, WE-DEWORLD,  กองทุนหุ้นต่างประเทศ,

“นายอิศรา พุฒตาลศรี”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเกิดใหม่มีการเติบโตในระดับสูงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสูงกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (G7) เฉลี่ยประมาณสองเท่า คาดว่าในปี 2050 ประเทศเกิดใหม่จะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก นำโดยประเทศจีน อันดับที่ 1 อินเดียอันดับที่ 2 และ อินโดนิเซียจะอยู่ในอันดับที่ 4 โดยเฉพาะภาคการบริโภคในกลุ่มประเทศเกิดใหม่จะเติบโตแตะระดับ 30 ล้านล้านเหรียญฯในปี 2025 หรือคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของทั่วโลก

ทั้งนี้ปัจจัยผลักดันสำคัญคือ การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) ประกอบกับการเติบโตของประชากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนอายุในช่วงระหว่าง 20-30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนแนวโน้มอุปสงค์ของโลก การเติบโตของชนชั้นกลาง ( Rising Middle Class) ในเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดียที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 พันล้านคนในปี 2035 ทำให้เกิดความต้องการบริโภคที่สูง ส่งผลให้เกิดการเกิดพัฒนานวัตกรรม , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , การผลิต , การจัดจำหน่ายและการจัดการระบบห่วงโซ่การผลิตต่างๆ (Supply Chain) เพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัวและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ดังนั้นการเติบโตของตลาดเกิดใหม่จะมีสัดส่วนการเติบโตต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ปัจจุบันมีสัดส่วนการเติบโตอยู่ที่ 60% ของ GDPทั่วโลกและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 70% นับตั้งแต่นี้ไปจนถึงปี 2025 ซึ่งมีผลทำให้การได้ประโยชน์จากการเติบโตของตลาดเกิดใหม่นั้นจะไม่จำกัดอยู่ในธุรกิจของกลุ่มประเทศเกิดใหม่เท่านั้น หลายบริษัทในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะบริษัทที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะเติบโตจากความต้องการบริโภคและการบริการในระยะยาวตามไปด้วย

ด้วยแนวโน้มดังกล่าว บลจ.วี จึงเปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ (WE-DEWORLD) ระหว่างวันที่ 2 -8 เม.ย. 2564 ลงทุนผ่าน กองทุนหลัก Artisan Partners Developing World FUND ที่นโยบายลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ได้ประโยชน์จากการอุปโภคและบริโภคที่เติบโตในตลาดเกิดใหม่ ผ่านการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญการลงทุนในตลาดเกิดใหม่

 

จุดเด่นของกลยุทธ์กองทุนหลัก คือ การ Stock pickingคัดเลือกลงทุนในบริษัทที่มีระดับการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด มีปัจจัยพื้นฐานการเติบโตที่แข็งแกร่ง บริษัทที่มีกระแสเงินสดมั่นคงมีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ (Scalability) และ มีการดำเนินธุรกิจที่ไม่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Durability) ซึ่งอยู่ใน 3 กลุ่มดังต่อไปนี้

  • 1. Greater China จากการที่ธุรกิจมีความยืดหยุ่น สามารถปรับขนาดธุรกิจได้
  • 2. Transcenders บริษัทในประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่มีความสามารถปรับตัวก้าวข้ามความผันผวน และวัฏจักรเศรษฐกิจได้
  • 3. Passporter Companies บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอื่นที่มีธุรกิจ ที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของประเทศเกิดใหม่ นอกจากนี้เนื่องจากตลาดเกิดใหม่มีความผันผวนต่อการไหลเข้าออกของกระแสเงินการลงทุน ทางกองทุนหลักจึงเน้นการคัดเลือกหุ้นที่มีความต้านทานจากความผันผวน ของการไหลเข้าออกของเงินทุน รวมถึงมีการจัดการเรื่องความผันผวนของค่าเงินเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวอย่างบริษัทที่เข้าไปลงทุน

  •  1.)  บริษัท Sea Limited ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ออนไลน์ส่วนบุคคล และเนื้อหาดิจิทัลบนมือถือ, อีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มการชำระเงินซึ่งให้บริการลูกค้าทั่วโลก
  • 2. บริษัท Visa Inc. ดำเนินธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับร้านค้าปลีกและจัดการบริการทางการเงินทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทยังนำเสนอการค้าทั่วโลกและข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิน , ร้านค้า , ผู้บริโภค , ธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ
  • 3.) บริษัท Alibaba Group Holding Limited บริษัท โฮลดิ้งให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต การเงินออนไลน์และบริการเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตผ่านบริษัทย่อยที่ให้บริการทั่วโลก
  • 4.) บริษัท MercadoLibre Inc. (MELI) ตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกา
  • 5.) บริษัท NVIDIA Corporation ผู้ออกแบบพัฒนาและวางจำหน่ายโปรเซสเซอร์กราฟิกสามมิติ (3D) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องบริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์กราฟิก 3 มิติแก่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป

ด้วยกลยุทธ์การลงทุนและการคัดเลือกบริษัท ทำให้ผลการดำเนินงานของ กองทุนหลัก Artisan Partners Developing World Fund มีการเติบโตที่น่าสนใจ โดย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2021 ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือนอยู่ที่ 0.81% ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 3.69% ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ 3.69%ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 89.66% ต่อปีและผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 54.44% ต่อปี เทียบกับดัชนีมาตรฐาน MSCI Emerging market index อยู่ที่ 0.76% , 3.85% , 3.85% , 36.05% ต่อปี และ 16.15% ต่อปี ตามลำดับ

“บลจ.วี ประเมินว่า กระแสเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวของรายได้บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และทำให้ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่มีโอกาสปรับตัวสูงกว่าตลาดประเทศพัฒนาแล้ว ขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการฉีดวัคซีน ยังปัจจัยบวกให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกกลับมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตลาดเกิดใหม่ “กองทุน WE-DEWORLD” จึงเป็นจังหวะสำหรับการลงทุนที่น่าสนใจ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว จากการเติบโตของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ” นายอิศรา กล่าว

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น