.

วิริยะประกันภัย คว้า 5 รางวัล “Prime Minister’s Awards 2016”


วิริยะประกันภัย ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งอุตสาหกรรมประกันภัยอีกครั้ง ด้วยการคว้า 5 รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2559 ประเดิมด้วยสุดยอดรางวัลประจำปีที่มีเงื่อนไขมอบให้เฉพาะบริษัทที่ได้อันดับหนึ่งมาต่อเนื่อง 3 ปีเท่านั้น “รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น” ส่วนรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น ตัวแทนในสังกัดยังตอกย้ำความเป็นมืออาชีพเช่นเคย ส่งประกวด 3 คนรับทั้ง 3 คน และปิดท้ายด้วยรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น เผยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือการมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างไม่หยุดยั้งทุกพื้นที่ทั่วไทย ขณะที่ฐานะของบริษัทฯยังคงแข็งแกร่ง ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ 66,798.10 ล้านบาท และเงินกองทุน 40,112.55 ล้านบาท ส่วนผลประกอบการ ณ สิงหาคม 59 เป็นไปตามเป้าหมายมีเบี้ยประกันภัยรับตรง 21,747.73 ล้านบาท โต 1.20%

viriyah insurance

นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังเข้ารับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ในพิธีมอบรางวัล ประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2559 ว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับ “รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2558” ที่ได้รับในวันนี้ และถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สุด เพราะเป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มอบให้กับบริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ “รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2558” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ “รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2558” ซึ่งตัวแทนคุณภาพของบริษัทฯได้รับมาทุกปี โดยในปีนี้รับถึง 3 ท่านด้วยกัน คือ นางขนิษฐา หมุดธรรม จากสาขาฉะเชิงเทรา นายภมรรัตน์ อดทน จากสาขาระยอง และ นางสมจิตร จันทรางกูร จากสาขานครสวรรค์

นายสยมฯ กล่าวต่อไปอีกว่า ขอขอบคุณสำนักงานคปภ.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งเน้นนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งทางด้านสินไหมและการรับประกัน อาทิ การขยายผลระบบงานสินไหมอัจฉริยะหรือ Viriyah Smart Claim (VSC) สู่พื้นที่ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ รวมไปถึงเพื่อการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย

“ตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปี บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีและอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานที่สำนักงานคปภ.กำหนดไว้ ทั้งการประกอบกิจการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม การรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัย ตลอดไปถึงการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ยังเป็นองค์กรที่มีฐานะแข็งแกร่งทั้งด้านการเงินและการเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดย ณ ไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 66,798.10 ล้านบาท เงินกองทุน 40,112.55 ล้านบาท ในขณะที่เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายมีมูลค่า 18,954.51 ล้านบาท เกินกว่ามาตรฐานที่ คปภ. กำหนดไว้” นายสยมฯ กล่าว

พร้อมกันนี้ นายสยมฯ ยังได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.59) ว่า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรงรวม 21,747.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.20% โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 19,890.06 ล้านบาท แยกเป็นภาคสมัครใจ 17,884.85 ล้านบาท ภาคบังคับ 2,005.21 ล้านบาท ส่วนนอนมอเตอร์ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,857.67 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันอัคคีภัย 184.80 ล้านบาท ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 216.15 ล้านบาท และประกันภัยเบ็ดเตล็ด 1,456.72 ล้านบาท

อนึ่ง นอกจากพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติที่จัดอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ปีนี้ คปภ. ยังจัดงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบประกันภัย ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัย ในยุคดิจิตอล” (Moving Towards Insurance in Digital World) ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1 – 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมจัดแสดงบูธ ภายใต้แนวคิด “Smart Fast Live” เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมบริการสินไหมล่าสุดที่วิริยะประกันภัยได้นำเทคโนโลยี Smart Phone และ Google Map มาพัฒนาเป็นระบบงานสินไหมอัฉริยะ หรือ Viriyah Smart Claim (VSC) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุ ให้พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งมอเตอร์และนอนมอเตอร์มาจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด 30% เฉพาะในงาน รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้ร่วมกับร่วมกับสำนักงาน คปภ. สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ความคุ้มครองจากวิริยะประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยราคาถูก เพื่อเป็นการสนองรับนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยได้ง่ายขึ้น มาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *