.

ยูโอบี ดอกเบี้ยสูง 3-3.1% เงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยทุกเดือน @ UOB คบไม่นาน 4 เดือนก็ได้จ๊า แต่ 5 หมื่นนะ


UOB-Fixed-deposit-9-11-month-earn-every-month-3-3.1-paธนาคารยูโอบี (UOB) ออกโปรโมชั่น เงินฝากประจำ ดอกเบี้ยสูง เดือน พฤษภาคม 2556 กับบัญชีฝากประจำ รับดอกเบี้ยทุกเดือน คบไม่ต้องนานมาก 4 เดือนก็ได้แล้วจ๊า

บัญชีเงินฝาก : เงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ประเภทการฝาก : ฝากประจำ 4-12 เดือน

ระยะเวลารับฝาก : ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา

การเปิดบัญชี : เปิดบัญชีขั้นต่ำ และมียอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย 3.00% – 3.10% ต่อปี
+ฝากตั้งแต่ 4 – 8 เดือน รับดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
+ฝากตั้งแต่ 9 – 12 เดือน รับดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริงหลังหักภาษี เท่ากับ 2.55% และ 2.635% ต่อปี ตามลำดับ*

จุดเด่น :
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+ฝากสั้นๆ เพียง 4 เดือนก็ได้รับดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี (ก่อนหักภาษี)
+ได้รับผลตอบแทนเร็ว โดยได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน

จุดที่ต้องพิจารณา :
+ในกรณีถอนก่อนกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการหักเงินดอกเบี้ยจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีกับธนาคารในทันที สำหรับ ดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากครบกำหนด และไถ่ถอนก่อนกำหนด ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และไม่สามารถ ถอนบางส่วน
+ในกรณีการถอน/ปิดบัญชีที่มีระยะเวลาในการฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
+ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย)
+เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะรับทำการ ฝากต่อตามระยะเวลาเดิมของประเภทเงินฝากประจำรับดอกเบี้ยรายเดือน โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศ ขณะนั้น
+สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจอยากฝากเงิน และฝากประจำ เริ่มฝาก 50,000 บาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.10% เมื่อฝาก 9-12 เดือน หรือฝากสั้นๆ 4-8 เดือน รับดอกเบี้ย 3.00% ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน กับธนาคารยูโอบี ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป แต่ก็นะ สาขาให้บริการน้อยไปหน่อย

ขอบคุณ : ธนาคารยูโอบี

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *