.

“3.10% สั้นๆ ดอกเบี้ยสูง” : ฝากประจำ 5 เดือน UOB จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน แจ่มมาก!


มาแล้ว โปรโมชั่นเงินฝาก ประจำ เดือน พ.ย. – ธ.ค. 55 กับบัญชีฝากประจำ ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน ที่ ธนาคารยูโอบี กับบัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน  ดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี

จุดเด่น :
อัตราดอกเบี้ย 3.10 % ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน “ต้องแบบนี้สิ ใจดี กล้าให้ ”
ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท “ถือว่าเป็นจำนวนไม่มากนัก”
-ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ระยะเวลารับฝาก : ตั้งแต่ 1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2555

จุดที่ต้องพิจารณา :
-ในกรณีการถอน/ปิดบัญชีทีมีระยะเวลาในการฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
-ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่าย ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย)
ดอกเบี้ยที่ได้รับ ไม่ทบเข้ากับเงินต้น โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่เปิดไว้ที่สาขาเดียวกัน และชื่อบัญชีเดียวกัน
-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการสิ้นสุดโครงการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-ในกรณีถอนก่อนกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการหักเงินดอกเบี้ยจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีกับธนาคารในทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากครบกำหนด และไถ่ถอนก่อนกำหนด ที่ธนาคารจ่ายแก่ลูกค้าล่วงหน้า และไม่สามารถถอนบางส่วนได้ “UOB ใจดีกล้าให้ ก็ฝากกับเขาให้ครบกำหนดไปเลยดีกว่าครับ”
จำนวนสาขาที่ให้บริการค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะมีเพียงจังหวัด 1 – 2 สาขาเท่านั้น

เงินฝากประจำ 5 เดือน สั้นๆ ดอกเบี้ยสูงสุด 3.10% ต่อปี ของธนาคารยูโอบี ถือว่ามีความน่าสนใจ และมีเงื่อนไขดีๆ แบบนี้ ก็พอจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี สำหรับผู้มีเงินออมนะครับ แต่เสียอยู่อย่างเดียว สาขาที่ให้บริการค่อนข้างน้อย

ขอบคุณ : ธนาคารยูโอบี

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *