.

Review เงินฝาก : UOB ฝากประจำ 11 เดือน ดอกเบี้ยสูง 3% มีดี! รับดอกเบี้ยทุกเดือน


uob-fixed-deposit-11-months-3-percent-2013ธนาคารยูโอบี (UOB) ออกโปรโมชั่น เงินฝากประจำ ดอกเบี้ยสูง รอบใหม่ เดือน มีนาคม – เมษายน 2556 กับบัญชีฝากประจำ 11 เดือน ธนาคารยูโอบี ใจดี จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน

บัญชีเงินฝาก : เงินฝากประจำ รับซัมเมอร์นี้

ประเภทการฝาก : ฝากประจำ 11 เดือน

ระยะเวลารับฝาก : วันนี้่ – 30 เมษายน 2556

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา

การเปิดบัญชี : เปิดบัญชีขั้นต่ำ และฝากเพิ่ม ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริงหลังหักภาษี เท่ากับ 2.55% ต่อปี*

ตัวอย่างคำนวณดอกเบี้ย : กรณีฝาก 100,000 บาท x 2.55% (หลังหักภาษี) x 11/12 (คิด 11เดือน) ได้รับดอกเบี้ยทั้งสิ้น = 2,337.50 บาท

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคาร

จุดเด่น :
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกระยะเวลาฝาก 4-5 เดือน โดยได้ รับอัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี และระยะเวลาฝาก 6-10 เดือน และ 12 เดือน โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
+ได้รับผลตอบแทนเร็ว โดยได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน

จุดที่ต้องพิจารณา :
+ในกรณีถอนก่อนกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการหักเงินดอกเบี้ยจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีกับธนาคารในทันที สำหรับ ดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากครบกำหนด และไถ่ถอนก่อนกำหนด ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และไม่สามารถ ถอนบางส่วน
+ในกรณีการถอน/ปิดบัญชีที่มีระยะเวลาในการฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
+ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย)
+เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะรับทำการ ฝากต่อตามระยะเวลาเดิมของประเภทเงินฝากประจำรับดอกเบี้ยรายเดือน โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศ ขณะนั้น
+สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจอยากฝากเงิน และฝากประจำ เริ่มฝากด้วยเงินจำนวนไม่มากเกินไป เพียง 50,000 บาทก็ฝากได้ รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.00% ระยะเวลาฝาก 11 เดือน ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน กับธนาคารยูโอบี ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 56 นะจ๊ะ แต่ก็นะ สาขาให้บริการน้อยไปหน่อย

ขอบคุณ : ธนาคารยูโอบี

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *