.

OMG! “UOB จัดให้” ฝากประจำ 10 เดือน ดอกเบี้ยสูง 3.25% จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน


มาแล้ว โปรโมชั่นเงินฝาก ยามดอกเบี้ยขาลงเช่นนี้ ช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 55 กับบัญชีฝากประจำ 10 เดือน ที่ให้ดอกเบี้ยสูง 3.25% ต่อปี ใจดี จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน ที่ ธนาคารยูโอบี

ระยะเวลารับฝาก : 1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 55

จุดเด่น :
อัตราดอกเบี้ย 3.25 % ต่อปี (ดอกเบี้ยสูง สวนกระแส ยามดอกเบี้ยขาลง)
จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน
ยอดเงินฝากขั้นต่ำ เพียง 50,000 บาท
-ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

จุดที่ต้องพิจารณา :
-ในกรณีการถอน/ปิดบัญชีทีมีระยะเวลาในการฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
-ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่าย ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย)
ดอกเบี้ยที่ได้รับ ไม่ทบเข้ากับเงินต้น โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่เปิดไว้ที่สาขาเดียวกัน และชื่อบัญชีเดียวกัน
-ในกรณีถอนก่อนกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการหักเงินดอกเบี้ยจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีกับธนาคารในทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากครบกำหนด และไถ่ถอนก่อนกำหนด ที่ธนาคารจ่ายแก่ลูกค้าล่วงหน้า และไม่สามารถถอนบางส่วนได้ “UOB ใจดีกล้าให้ ก็ฝากกับเขาให้ครบกำหนดไปเลยดีกว่าครับ”
-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการสิ้นสุดโครงการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จำนวนสาขาที่ให้บริการค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะมีเพียงจังหวัด 1 – 2 สาขาเท่านั้น

ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า การฝากประจำ 12 เดือน (บัญชีฝากประจำ เผื่อเหลือ เผื่อขาด) ของ ธ.ไทยพาณิชย์ ที่ให้ดอกเบี้ยเพียง 3.0% ต่อปี เท่านั้น   เงินฝากประจำ 10 เดือน ฝากไม่ถึงปี รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.25% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุกเดือน ของธนาคารยูโอบี ถือว่ามีความน่าสนใจ ด้วยมีเงื่อนไขดีๆ แบบนี้ ก็พอจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี สำหรับผู้มีเงินออมนะครับ แต่เสียอยู่อย่างเดียว สาขาที่ให้บริการค่อนข้างน้อย

ขอบคุณ : ธนาคาร UOB

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *