.

บลจ.ยูโอบี เปิดตัวกองทุน UBOT เพื่อโอกาสการลงทุนในธุรกิจ Robotics&AI เสนอขาย IPO วันที่ 4 – 8 ก.ค. นี้


บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอ กองทุน UBOT ซึ่งเป็นกองทุน Thematic ETF กองทุนที่สอง ของบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) สามารถลงทุนได้ทั้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านตัวแทนจำหน่าย ที่มาพร้อมโอกาสการลงทุนในธุรกิจในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics&AI) เริ่มเปิดเสนอขายครั้งแรก 4-8 กรกฎาคม 2565 และจะซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ได้วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

บลจ.ยูโอบี, กองทุน UBOT, Thematic ETF, UBOT, UBOT ดีไหม, UBOT ETF, Global X , Robotics & Artificial Intelligence ETF , กองทุนหุ้นต่างประเทศ, กองทุนหุ้นเทคโนโลยี,

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ในช่วงหลายปีที่มาภาพรวมของอุตสาหกรรม Robotics&AI ได้รับความสนใจจากธุรกิจเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ค่าแรงที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิต ทำให้การประยุกต์ใช้ Robotics&AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายธุรกิจสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาสนใจและยอมรับการใช้ระบบอัติโนมัติมากขึ้น”

“กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้มีการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2565 จากเดิมที่ได้ประมาณการเติบโต GDP ที่ 4.4% ในเดือนมกราคม 2565 และในเดือนเมษายน 2565 ได้ปรับลดเป็น 3.6% ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มนโยบายการเงินอย่างจริงจังเพื่อลดแรงกดดันจากสถานการณ์เงินเฟ้อสูง ทาง บลจ.ยูโอบี คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงสุดในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และน่าจะค่อยๆ กลับสู่ระดับปกติที่ 2% – 3% ในสิ้นปี 2023 จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก”

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บลจ.ยูโอบี ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการผลักดันนำเสนอกองทุน Thematic ETF มาอย่างต่อเนื่อง กองทุนแรกที่ได้เสนอขายนักลงทุนไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา คือ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ” (UHERO) และ บลจ.ยูโอบี มีความตั้งใจในการคัดสรรผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภท Thematic ETF อย่างต่อเนื่อง ด้วยเชี่ยวชาญของทีมการลงทุนที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและกลุ่มยูโอบีในภูมิภาคเอเชีย และความแข็งแกร่งของพันธมิตรการลงทุนที่เรามีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ด้วยมุ่งหวังให้กองทุน UBOT เป็นอีกหนึ่งทางเลือกลงทุนที่นักลงทุนจะสามารถนำไปใช้ปรับพอร์ตการลงทุนและทำให้นักลงทุนไทยได้มีโอกาสเข้าถึง ETF โดยไม่จำเป็นต้องนำเงินไปซื้อกองทุนในต่างประเทศโดยตรง และมีการจัดการความเสี่ยงเรื่องค่าเงินจากการลงทุนผ่านนโยบายของกองทุน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวในกลุ่มธุรกิจ Robotics&AI ได้ (Secular Growth Trend)”

“กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ” (UBOT) ระดับความเสี่ยง 6 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

“กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่อาจได้รับประโยชน์จากการปรับใช้และใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม และยานยนต์อัตโนมัติ กองทุนหลักสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ธันวาคม 2016) ได้ 13.58% ต่อปี* (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2022)”

ท่านสามารถติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวน รวมถึงลงทุน UBOT ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ช่องทางการซื้อกองทุนรวม และสำหรับนักลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นอยู่แล้ว ท่านจะสามารถลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกด้วย นักลงทุนที่สนใจสามารถปรึกษาการลงทุนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายที่ บลจ.แต่งตั้ง หรือ บัญชีซื้อขายหุ้นจองผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ที่บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 หรือเลือกทำรายการผ่านบริการออนไลน์ Premier Online หรือ UOBAM Invest (mobile application)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Recreational Products, Internet Software/Services และ Packaged Software

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น