.

TSD เชิญชวนผู้ถือหุ้น สมัครใช้บริการ e-Dividend ผ่านออนไลน์ ลดการแพร่ระบาดโรค COVID-19


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอนำส่งข่าวสั้น “ TSDเชิญชวนผู้ถือหุ้น สมัครใช้บริการ e-Dividend ผ่านออนไลน์ ลดการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ”

TSD, E-Dividend, เงินปันผล, หุ้นปันผล, หุ้นปันผลสูง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นสมัครใช้บริการ e-Dividend ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ และไปรษณีย์ เพื่อให้ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากตามกำหนดวันจ่ายอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หมดกังวลเรื่องได้รับเช็คล่าช้า และไม่ต้องนำเช็คไปติดต่อธนาคาร ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ถือหุ้นสามารถสมัคร บริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝาก (e-Dividend) ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีเงินฝากของ 2 ธนาคาร) โดยเลือกบริการสมัคร e-Dividend กับ TSD เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า ระบุหมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้รับ sms แจ้งผลการสมัคร

2. บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นใช้บริการ โดยเอกสารและวิธีการสมัคร ตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์กำหนด

3. Investor Portal (www.set.or.th/tsd) เฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก ซึ่งได้มีการยืนยันตัวตนด้วยตนเองกับ TSD แล้วโดยเลือกบริการสมัคร e-Dividend กรอกเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินปันผล พร้อมแนบไฟล์ภาพหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้ถือหุ้น เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.set.or.th/tsd/th/service/edividend/edividendnew.pdf พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้ถือหุ้น เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนบริการผู้ลงทุน เลขที่ 93ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999 หรืออีเมล SETContactCenter@set.or.th

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนคนไทยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *