.

TOP 10 กองทุน LTF ผลตอบแทนดี ประจำปี 2556 “BIG CAP-D LTF” ยูโอบี แชมป์! +7.90%


TOP 10 กองทุน LTF ผลตอบแทนสูง 2013ปิดฤดูกาล 2556 แล้ว สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษี กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว” (Long Term Equity Fund : LTF) LTF หรือเรียกว่า “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน (ซึ่งก็คือกองทุนรวม) ที่จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเพิ่มผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าวจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น สำหรับผู้ลงทุนใน LTF ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุนกราฟ SET 2013ปี 2556 ในแง่มุมของการลงทุนแล้วเป็นปีที่มีความผันผวนสูงมาก หลังจากเปิดฤดูกาลต้นปี 2556 การลงทุนสดใส สวยหรู พุ่งไม่หยุด ล่วงเข้ากลางปี ก็ร่อนลงอย่างแรง และผันผวนอย่างหนักจวบจนสิ้นปี ดังกราฟดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556ข้างต้น ซึ่งแฟนๆ อนันต์มันนี่ จะพบว่าสรุปแล้วดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET INDEX ปิดสิ้นปีลดลงจากต้นปี (ติดลบ) อนันต์มันนี่ จึงอยากสรุป TOP 10 กองทุน LTF ผลตอบแทนดี ประจำปี 2556 ให้แฟนๆ ได้ทราบกันว่า ในปีที่เต็มไปด้วยความผันผวนนี้ กองทุน LTF กองทุนใด ของ บลจ. ไหน ที่สามารถยืนหยัด และสร้างผลตอบแทนได้สูงสุด เรามาดูกันเลย

10 อันดับกองทุน LTF ผลตอบแทนสูงประจำปี 2556
1.)กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว “BIG CAP-D LTF” ของ บลจ.ยูโอบี  ***แชมป์ 2556***
+ผลตอบแทนปี 2556 = +7.90%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +16.55%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +29.36%
+จ่ายเงินปันผล

2.)กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว “CG-LTF” ของ บลจ.ยูโอบี
+ผลตอบแทนปี 2556 = +6.04%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +15.83%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +31.91%
+ไม่จ่ายเงินปันผล

3.)กองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล “LTFD” ของ บลจ.ธนชาต
+ผลตอบแทนปี 2556 = +4.86%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +13.07%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +25.44%
+จ่ายเงินปันผล

3.)กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว “VALUE-D LTF” ของ บลจ.ยูโอบี
+ผลตอบแทนปี 2556 = +4.72%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +14.95%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +31.71%
+จ่ายเงินปันผล

4.)กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ “KFLTFEQ” ของ บลจ.กรุงศรี
+ผลตอบแทนปี 2556 = +3.63%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +10.68%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +22.30%
+ไม่จ่ายเงินปันผล

5.)กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว “70/30-D LTF” ของ บลจ.ยูโอบี
+ผลตอบแทนปี 2556 = +3.40%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +11.22%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +22.83%
+จ่ายเงินปันผล

6.)กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล “KFLTFEQ70D” ของ บลจ.กรุงศรี
+ผลตอบแทนปี 2556 = +3.05%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +7.71%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.61%
+จ่ายเงินปันผล

7.)กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว “KSLTF” ของ บลจ.กรุงไทย
+ผลตอบแทนปี 2556 = +0.84%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +7.97%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.03%
+ไม่จ่ายเงินปันผล

8.)กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล “KFLTFA50-D” ของ บลจ.กรุงศรี
+ผลตอบแทนปี 2556 = +0.12%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +10.07%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +21.57%
+จ่ายเงินปันผล

9.)กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล “CIMB-PRINCIPAL 70LTFD” ของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
+ผลตอบแทนปี 2556 = -0.67%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +8.37%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +12.22%
+จ่ายเงินปันผล

10.)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท “SCBLTS” ของ บลจ.ไทยพาณิชย์
+ผลตอบแทนปี 2556 = -0.68%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +3.58%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +6.93%
+ไม่จ่ายเงินปันผล

**สำหรับแชมป์ LTF ผลตอบแทนสูง ในปี 2555 คือ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว B-LTF จาก บลจ.บัวหลวง ปี 2556 หลุดโผ 10 อันดับแรก แต่ผลตอบแทนในช่วง 3 – 5 ปีย้อนหลัง ก็โดดเด่นไม่เบา ดังนี้**
+ผลตอบแทนปี 2556 = -2.56%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +21.35%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +27.60%
+ไม่จ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนข้างต้น เป็นข้อมูลสิ้นสุดเพียง ณ วันที่ 27/12/2556 และระบุเฉพาะกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เท่านั้น

คําเตือน:
1.)การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล, นโยบายการลงทุน, ความเสี่ยงของการลงทุน ในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
2.)ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
3.)ข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เป็นการสรุป รวบรวม และเรียบเรียง ตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลในอดีตเท่านั้น

กองทุน LTF ของ บลจ.ยูโอบี จากอันดับข้างต้นเป็นกองทุนเดิมของ บลจ.ไอเอ็นจี นะจ๊ะ หลังจากผนวกกิจการกับ UOB แล้วก็ยังท็อปฟอร์มยึดหัวตารางได้หลายกองทุนเลยทีเดียว และแซมมาด้วย บลจ.ธนชาต และบลจ.กรุงศรี เจ้าเก่า อนันต์มันนี่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 10 อันดับกองทุน LTF ผลตอบแทนสูงประจำปี 2556 ข้างต้นจะเป็นประโยชน์ให้แฟนๆ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการลงทุนในปี 2557 นะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : morningstarthailand.com, TSI : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, investor.co.th

Like & Share This :

Comments


  1. Code
  2. By เก๋

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *