.

ทีเอ็มบี เปิดตัว “ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์” ประกันชีวิตควบการลงทุน รูปแบบใหม่


TMB เปิดตัว “ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์” ประกันชีวิตควบการลงทุนรูปแบบใหม่ “เลือก-ปรับสัดส่วน” คุ้มครองและลงทุนตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละช่วงวัย เพื่อเพิ่มความมั่นคงอย่างมั่งคั่งได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน รูปแบบใหม่ “ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์” หรือ ยูนิตลิงค์ เจาะกลุ่มลูกค้าที่มองหาความมั่นคงและมั่งคั่งในชีวิต ด้วยจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงมากเมื่อเทียบกับประกันชีวิตทั่วไป เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่คัดสรรแล้วจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงสามารถเลือกกำหนด ปรับเปลี่ยนสัดส่วนความคุ้มครองชีวิตและสัดส่วนการลงทุนได้ตามใจในแต่ละช่วงวัย มั่นใจครองส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเป็น 10% ในอีก 5 ปี

TMB Wealthy Link

นางสาวศันสนีย์ ปางมณี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทีเอ็มบี ได้ยึดแนวคิด Make THE Difference เปลี่ยน…เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น เป็นหัวใจหลักในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้เต็มที่ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “Need-Based” กับ “Simple & Easy” ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ซึ่งธนาคารก็จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่จะช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการต่อไป โดยล่าสุดได้การออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบคู่ไปกับการลงทุนรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์” หรือ ยูนิตลิงค์ ออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความสนใจของลูกค้า 4 กลุ่มตามช่วงวัยที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละแพ็คเกจก็จะมีการแบ่งสัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นๆ โดยอายุรับประกันตั้งแต่ 30 ปี ถึง 70 ปี ระยะเวลาคุ้มครองถึง อายุ 99 ปี

 TMB Wealthy Link

ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่รวมเอาข้อดีของประกันชีวิต และกองทุนรวมมาไว้ด้วยกัน มีความยืดหยุ่นสูง โดยจุดเด่นที่ทำให้ ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ ทีเอ็มบี แตกต่างจากตลาด คือ การทำให้ยูนิตลิงค์เป็นเรื่องเข้าใจง่าย โดยการให้ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับช่วงอายุของแต่ละคน เพราะทีเอ็มบีเชื่อว่าบุคคลแต่ละช่วงวัยล้วนมีความสนใจและความจำเป็นที่ต่างกัน ดังนั้นทีเอ็มบีจึงได้ออกแบบสัดส่วนของความคุ้มครองและการลงทุนให้เหมาะสมไว้ให้สำหรับกลุ่มลูกค้า 4 ช่วงวัย ได้แก่ ช่วงอายุ 30-40 ปี โสด ยังไม่มีภาระมาก ต้องการเริ่มต้นสะสมความมั่งคั่ง ดังนั้นเหมาะกับสัดส่วนที่เน้นการลงทุนมากกว่าความคุ้มครองชีวิต ช่วงอายุ 36-45 ปี กลุ่มคนมีครอบครัวแล้ว ก็ต้องการวางแผนรอบด้านเพื่อครอบครัว สร้างความอุ่นใจหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และเตรียมพร้อมทุนการศึกษาให้ลูกในอนาคต กลุ่มนี้เหมาะกับสัดส่วนที่ให้ความสำคัญทั้งความคุ้มครองและลงทุน ส่วนช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นช่วงเริ่มวางแผนเกษียณ ต้องการรักษาความมั่งคั่งทางการเงินในวัยเกษียณอายุ จึงเหมาะกับการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงให้กับตนเอง และสุดท้ายช่วงอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป เจ้าของกิจการต้องการส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน เหมาะกับการเน้นการลงทุนมากกว่า เพื่อเพิ่มพูนมรดกให้ลูกหลาน เป็นต้น ซึ่งเรามั่นใจว่า การแบ่งสัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และสัดส่วนการลงทุน ตามแต่ละช่วงชีวิตดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ซึ่งเรามั่นใจว่าจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบออกมาได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเช่นนี้ จะทำให้เราสามารถเติบโตครองส่วนแบ่งการตลาดได้ถึง 10% ภายในปี 2565 ตามเป้า จากปัจจุบันทีเอ็มบีมีฐานลูกค้าประกันชีวิตอยู่ประมาณ 400,000 ราย”

 TMB Wealthy Link

นายภัทรวุฒิ ทรัพย์ไสวผล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน ทีเอ็มบี ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์นี้ ทีเอ็มบี ได้ร่วมกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความสนใจของลูกค้า 4 กลุ่มตามช่วงวัยที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละแพ็คเกจก็จะมีการแบ่งสัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นๆ เพราะ ทีเอ็มบี เราเข้าใจว่าคนเรามีความสนใจและมีเรื่องที่ควรให้ความสำคัญแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงชีวิต อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนดังกล่าวได้ภายหลังตามต้องการ ตลอดจนสามารถเลือกสับเปลี่ยนกองทุนได้ตามสถานการณ์ตลาด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม”

ทั้งนี้ ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายและตรงจุด โดยแบบประกันนี้สามารถตอบโจทย์การวางแผนการเงิน ความคุ้มครองชีวิต และการลงทุนได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ วัยเริ่มต้นการลงทุนที่อาจจะยอมรับความเสี่ยงได้สูง เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี วัยสร้างครอบครัวที่เลือกเพิ่มน้ำหนักให้กับความคุ้มครองชีวิตเพื่อเป็นการเพิ่มหลักประกันให้แก่ครอบครัว ไปจนถึงการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณที่อาจจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ไม่เสี่ยงมากนัก หรือวัยที่อยากมองหาวิธีการส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลานได้อย่างยั่งยืนและวางใจ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ทีเอ็มบีให้ความสำคัญมาโดยตลอด

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *