.

[แนะนำ]สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บัตร โอนหนี้บัตร @ ทีเอ็มบี TMB รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยพิเศษ! 10% ผ่อนเบาๆ 60 เดือน


โอนหนี้บัตร รีไฟแนนซ์บัตร @ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธ.ทหารไทยข่าวดี! แฟนๆ AnanMoney.com และผู้สนใจที่เป็นหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด มากจนเกินกำลัง ผ่อนจะไม่ไหว ธนาคารทหารไทย หรือ TMB รับอาสาพาคุณพ้นวิกฤตหนี้ กับข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำเริ่มเพียง 10% ผ่อนสบายๆ นานถึง 60 เดือน

ธ.ทหารไทย มีโปรโมชั่นสินเชื่อโอนหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด ไปผ่อนต่อกับ สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ “TMB Refinance” ด้วยข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 10% นาน 1 ปี ผ่อนได้นานสูงสุด 5 ปี

สินเชื่อ : สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

สินเชื่อทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ คือ ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้ จากธนาคารทหารไทย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เพื่อให้ลูกค้านำไปชำระหนี้บัตรเครติด หรือสินเชื่อบุคคล ทั้งประเภทเงินกู้ (Term Loan) และบัตรกดเงินสด (Revolving Credit) ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

สำหรับ : ลูกค้าบุคคล และนิติบุคคล *ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี*

ระยะเวลา : วันนี้ เป็นต้นไป

สาขาที่ร่วมรายการ : ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

วงเงินอนุมัติ : วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน หรือตั้งแต่ 30,000 – 1,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ลือกได้ตามใจคุณ ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน (1 – 5 ปี) อีกทั้งยังสามารถกำหนดวันชำระคืนได้ทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25 หรือ 30 ของทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์
tmb-refinace-interest-rate

ข้อดีของการโอนหนี้ หรือรีไฟแนนซ์หนี้บัตร :
+ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย ให้น้อยลง เพื่อให้ยอดเงินที่ชำระตัดเงินต้นได้มากขึ้น จากดอกเบี้ยปกติ 18-28% ต่อปี
+ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไป ได้นานสูงสุด 5 ปี ช่วยลดยอดผ่อนต่อเดือนให้น้อยลง
+ไม่จำกัด โอนหนี้ได้จากทุกสถาบันการเงิน รวมยอดโอนหนี้สุงสุดได้ 3 บัญชี
+คงอิสระให้สามารถใช้ บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด ได้เหมือนเดิม
+ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

สมมติ : นายอนันต์หนี้ มีเงินเดือน 20,000 บาท แต่ใช้บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดหลายใบ จนเต็มวงเงินรวมประมาณ 120,000 บาท
+นายอนันต์หนี้ ไม่มีเงินชำระหนี้ทั้งหมดได้ในคราวเดียว จึงเลือกใช้วิธีชำระยอดขั้นต่ำ 10% ตลอดมา ซึ่งต้องจ่ายชำระหนี้ประมาณเดือนละ 12,000 บาท (เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือน) มีเงินเหลือใช้เพียงเดือนละ 8,000 บาท ไม่พออีกแล้ว ก็เลยต้องกดเงินสดจากบัตรเครดิต มาใช้จ่ายทุกเดือน ทำให้หนี้ไม่เคยหมดไปได้เลย

+ต่อมานายอนันต์หนี้ ได้ตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยว ที่จะเลิกใช้บัตรเครดิตทั้งหมด และต้องการเป็นไท จากภาระหนี้สินบัตรทั้งหมดที่มี จึงตัดสินใจขอสินเชื่อทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ ที่ธนาคารทหารไทย และโชคดีที่ประวัติเครดิตค่อนข้างดี ไม่เคยชำระหนี้ล่าช้า หรือค้างชำระ จึงได้รับการอนุมัติสินเชื่อวงเงิน 120,000 บาท ผ่อน 5 ปี ผ่อนจ่ายเพียงเดือนละ 3,200 บาท เท่านั้น

+โชคดีของนายอนันต์หนี้ จริงๆ ถึงแม้จะมีภาระหนี้เยอะ แต่มีความรับผิดชอบ ทำให้ประวัติเครดิตไม่เสีย จึงทำให้การโอนหนี้ครั้งนี้สำเร็จลุล่วง ถึงจะต้องผ่อนนานถึง 5 ปี แต่ชีวิตของนายอนันต์นี้ ก็เริ่มเห็นแสงสว่างบ้างแล้ว ด้วยภาระผ่อนหนี้เพียงเดือนละ 3,200 บาท (จากเดิม 12,000 บาท) ทำให้มีเงินเหลือพอใช้ และเหลือไว้ออม เดือนละ 16,800 บาท

tmb-refinance-personal-loan

คุณสมบัติผู้สมัคร :
+ปัจจุบันต้องไม่มีสินเชื่อสวัสดิการ ทีเอ็มบี TMB BenefitPlus กับทางธนาคาร
+สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป
+พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน
+ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 30-60 ปี, รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เดือน และจดทะเบียนการดำเนินกิจการปัจจุบัน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร :
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ:
+สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน
+สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ต้นฉบับเท่านั้น) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)
*กรณีสลิปเงินเดือนที่ไม่ใช่แบบคาร์บอนในตัว หรือกรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน ต้องเพิ่มเอกสารสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน*
+สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี
+ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ หรือ บัตรเครดิตของสถาบันการเงิน ที่ต้องการนำเงินกู้ไปชำระหนี้ (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว:
+สำเนาบัตรประชาชน
+สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนการค้า และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(กรณีนิติบุคคล)
+สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาภาษีเงินได้ (ภ.พ.30) หรือสำเนางบการเงินปัจจุบัน
+สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี
+ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ หรือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินที่ต้องการนำเงินกู้ไปชำระหนี้ (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)

แฟนๆ อนันต์มันนี่ และผู้สนใจที่กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และกำลังจะผ่อนจ่ายหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสดไม่ไหว แนะนำให้ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ (ลดอัตราผ่อน ขยายระยะเวลาชำระหนี้) หรือถ้าประวัติการชำระเงินดี สามารถโอนหนี้ ไปผ่อนต่อกับ สินเชื่อทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ @ ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ TMB จะช่วยผ่อนหนัก ให้เป็นเบาได้ สู้ๆนะจ๊ะ อนันต์มันนี่ เป็นกำลังใจให้

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก : ธนาคารทหารไทย

Like & Share This :

Comments


 1. By หญิง

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 2. By กัญญาภัค

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By Zeen

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

 3. By palm

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 4. By ณัฐพร

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 5. By หทัยชนก

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 6. By เอ็ม

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 7. By แก้วตา

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 8. By ดาวพระศุกร์

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By Kwan

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

 9. By Arm

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 10. By By Bamamii

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 11. By สา

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 12. By Sirirat

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 13. By Sa

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 14. By Aom

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 15. By วินัย

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By วินัย

    ตอบกลับ

 16. By พลอย

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By พลอย

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

 17. By ปิ๊ก

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 18. By NUmlock

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 19. By เกศรินทร์

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 20. By ศรัญญา

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 21. By ขวัญ

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 22. By แก้ว

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 23. By tata

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 24. By บี

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 25. By akezaaa55

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 26. By Jeab

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 27. By ฝน

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 28. By Pornpimol

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 29. By เปรม

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 30. By อำนวย

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 31. By KK.et

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 32. By 2

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 33. By aaa

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 34. By ปภัสดา

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

  • By ยา

   ตอบกลับ

   • By AnanMoney

    ตอบกลับ

   • By จัน

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

 35. By KAKA

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

  • By จิ๊บจิ๊บ

   ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *