.

กองทุน TMB-ES GINNO และ T-ES GINNO กองทุนรวม Global Innovation เปิดขาย IPO


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) เสนอขายกองทุน Global Innovation ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2563 กองทุนมีนโยบายการลงทุน โดยนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีชื่อว่า Nikko AM ARK Disruptive Innovation Class A USD(กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน เลือกลงทุนในหุ้นกลุ่ม 5 นวัตกรรมหลัก ที่เป็นคำตอบของโลกอนาคต เช่น เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy storage) เทคโนโลยีการแพทย์วินิจฉัยความเสี่ยงจากการเป็นโรคร้ายในระยะแรกเริ่ม (DNA Sequencing), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีธุรกรรมการเงิน (Fintech – Blockchain)

TMB-ES-GINO, T-ES-GINO

นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring เปิดเผยว่า จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั่วโลก รวมทั้งวิกฤต COVID-19 ที่นำไปสู่รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ New normal ยิ่งเป็นตัวเร่งให้หลายภาคธุรกิจต้องปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก้าวขึ้นมาเป็น ‘ผู้นำ’ ท่ามกลางกระแส Disruptive จะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่มีความล้ำสมัยและตอบโจทย์การยกระดับวิถีชีวิตของผู้คน สามารถครองพื้นที่ความสำเร็จแทนธุรกิจแบบเดิม

“โลกใน 10 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก ที่เด่น ๆ เช่น Facebook, Apple, Amazon, Netflix และ Google หรือ ‘กลุ่มหุ้น FAANG’ ซึ่งเป็นตัวแทนความสำเร็จของหุ้นนวัตกรรมเมื่อทศวรรษที่แล้ว และในปัจจุบันหุ้นกลุ่มนี้เติบโตสูงและผ่านช่วงการ Disruptive ไปไกลมากแล้ว ดังนั้น การค้นหาหุ้นกลุ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในอนาคตก็ยังคงมีโอกาสและมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นนวัตกรรมในช่วงที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงในระยะนี้ เชื่อว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้พอร์ตลงทุนเติบโตได้ในระยะยาว”

TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring จึงเสนอขายกองทุน TMB Eastspring Global Innovation และ Thanachart Eastspring Global Innovation เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มนวัตกรรมเปลี่ยนโลกและคาดหวังผลตอบแทนก้าวกระโดดในระยะยาวได้ ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม 5 นวัตกรรมหลักที่นำไปสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (Disruptive Innovation) นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับสร้างพอร์ตเพื่อกระจายลงทุน ซึ่งหุ้นที่ถือในพอร์ตส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลาง แตกต่างจากกองทุนหุ้นโลกหรือหุ้นนวัตกรรมทั่วไปที่จะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ และกองทุนนี้มีแนวทางการลงทุนระยะยาว โดยเลือกเฟ้นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตโดดเด่นและได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Top down และ Bottom up

อีกทั้ง ยังมั่นใจในความเชี่ยวชาญของทีมวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ตรงสายทั้งจากภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES GINNO) และกองทุนเปิด ธนชาตอีสท์สปริง Global Innovation(T-ES GINNO) เป็นกองทุนที่พร้อมที่สุดสำหรับนวัตกรรมแห่งอนาคต นางสาวเบญจรงค์ กล่าว

*พิเศษ! ลงทุนวันนี้ ช่วง IPO ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2563 ลดค่าธรรมเนียม Front-end Fee 1.00% ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน TMB – ES Global Innovation หรือสนใจลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆของ TMBAM Eastspring สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร 1725 ในเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับแต่งตั้ง

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน T-ES-GINNO หรือสนใจลงทุนในกองทุนรวมอื่น ๆ ของ Thanachart Fund Eastspring สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์โทร 0-2126-8399 ในเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ทีเอ็มบีธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับแต่งตั้ง

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *