.

TK park-ตลท. และ สกว. ชวนชม นิทรรศการ เงินงอกเงย


TK park-ตลท. และ สกว. ชวนชม นิทรรศการ “เงินงอกเงย” เมื่อถึงเวลาเกษียณ ควรมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณเท่าไร !!! ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องจริงจังในการวางแผนอนาคตสักที…

นิทรรศการ เงินงอกเงย

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชวนผู้ที่สนใจในการวางแผนการใช้เงินอย่างเหมาะสม พบกับ นิทรรศการ “เงินงอกเงย” และกิจกรรมเวิร์คชอป ที่จะนำทุกคนเข้าไปทำความรู้จักและเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการเงินในมิติของ 4 รู้ ประกอบไปด้วย “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ลงทุน” กระตุ้นให้เกิดการเก็บออม การวางแผนการเงิน การลงทุน และการจัดการเงินเพื่อความสุขในการใช้ชีวิตในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่ เด็ก วัยเรียน วัยทำงาน ไปจนถึงวัยเกษียณ ที่ช่วยจุดประกายให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการการเงิน เพื่อให้ทุกคนรู้จักใช้เงินที่มีอยู่อย่างมีค่าและมีความสุข เพื่อความมั่นคงของชีวิต

กิจกรรมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ฐานกิจกรรมเปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างเวลา 11.00 – 17.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-257-4300 ต่อ 226

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *