.

[3.50%]เงินฝากปลอดภาษี มหาเศรษฐี เงินฝากประจำรายเดือน ธนาคารธนชาตthanachart-Tax-Free-24-Monthly-Depositธนาคารธนชาต เปิดรับฝากเงินฝากประจำรายเดือนปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง ในชื่อว่า “เงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี” ใครๆก็เริ่มฝากเริ่มออมและเก็บเงินรายเดือนได้ เปิดรับฝากเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือนเท่านั้น ฝากต่อเนื่อง 24 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.50% ต่อปี

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่ยังไม่มีบัญชีเงินออม แนะนำเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ ฝากเงินต่อเนื่องเดือนละเท่าๆกัน 24 เดือน เมื่อครบกำหนดเราก็จะมีเงินก้อนใหญ่มากขึ้น สามารถนำไปลงทุนทำกิจการส่วนตัวเล็กๆ หรือใช้เพื่อดาวน์บ้าน ดาวน์คอนโด ดาวน์รถ หรือใช้สำหรับแต่งงานฯ ก็ได้น๊า

เงินฝาก : เงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี

ระยะเวลารับฝาก : เปิดบัญชีได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป

ประเภทการฝาก : ฝากประจำรายเดือนๆละเท่าๆกัน ตามระยะเวลาที่เราได้เลือกไว้ เริ่มต้นที่ 1,000 – 25,000 บาทต่อเดือน

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับ : ลูกค้าบุคคล โดยจะต้องเปิดหรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในวันและสาขาเดียวกันกับสาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีเท่านั้น เพื่อหักเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี และเพื่อรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

อัตราดอกเบี้ย : ธนาคารธนชาต ให้ดอกเบี้ยสูงสุดที่ 3.50% ต่อปี ตามเงื่อนไขดังนี้
ยอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท รับดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี
ยอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 25,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย :
1.)ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือทุกวันและสะสมไว้ โดยจะแสดงรายการในสมุดคู่ฝาก เมื่อครบกำหนดการฝากหรือปิดบัญชีเท่านั้น
2.)เมื่อฝากจนครบกำหนดระยะเวลาหากธนาคารสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ผ่านช่องทางบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ครบทุกงวดตลอดระยะเวลาการฝาก (ยกเว้นงวดแรกที่นำฝากตอนเปิดบัญชี) และขาดการนำฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร และไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยที่ได้รับ

เงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี

เงื่อนไขที่สำคัญ :
+กรณีฝากครบกำหนด แต่ไม่ได้สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน (ปัจจุบันเท่ากับ 3.00%)
+ฝากไม่ถึง 3 เดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย
+ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาอัตราต่ำสุด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.50%) ตามระยะเวลาที่ฝากจริง และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
+ถ้าจะถอนเงินลูกค้าต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเงินเพียงบางส่วนไม่ได้
+เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารธนชาต กำหนด

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สะดวกในการไปใช้บริการกับธนาคารธนชาต เริ่มเก็บบออมรายเดือนได้แล้ววันนี้ เชิญเปิดบัญชีฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยสูงสุด 3.50% ต่อปี รับเน็ตๆไม่หักภาษี เริ่มฝากได้ตั้งแต่ 1,000 บาท – 25,000 บาทต่อเดือน ต่อเนื่อง 24 เดือน ได้ที่ธนาคารธนชาต กว่า 620 สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามโทร 1770

ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก ธนาคารธนชาต

   
Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *