.

ไปรษณีย์ไทย เปิดบริการตรวจเครดิตบูโรแบบสรุป สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบออนไลน์


 เช็คเครดิตบูโร ไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดให้บริการตรวจเครดิตบูโรด้วยระบบออนไลน์ แบบเรียลไทม์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 121 สาขาทั่วประเทศ ถือเป็นช่องทางใหม่ล่าสุดในการตรวจเครดิตบูโรแบบสรุป เพื่อให้มีประชาชนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยใช้เพียงบัตรประชาชนของตนเองในการใช้บริการดังกล่าว โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ปณท เป็นตัวแทนรับคำขอตรวจเครดิตบูโรทั่วประเทศ” ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 เช็คเครดิตบูโร ไปรษณีย์

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท เปิดเผยว่า “ ปณท ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มุ่งเน้นการเพิ่มบริการใหม่ๆ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร จึงได้ร่วมกับเครดิตบูโรเปิดช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลด้านสินเชื่อของบุคคลธรรมดาก่อนการขอสินเชื่อต่อธนาคาร บริษัทเงินทุน และสถาบันการเงินต่างๆ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์นำร่อง 121 แห่งทั่วประเทศ (ไปรษณีย์จังหวัด 73 แห่ง และ ปณ. ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 48 แห่ง) บริการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งบริการของ ปณท ที่รองรับนโยบาย Government Agency อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยระบบงานออนไลน์เรียลไทม์ กอปรกับจุดแข็งของเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ที่มีอยู่ทุกภูมิภาค ความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมทั้งขั้นตอนการใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคปัจจุบัน เพียงบัตรประชาชนแบบ Smart Card เสียบเข้าเครื่องอ่านข้อมูล ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ทราบผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบสรุปได้ทันที โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาบริการของ ปณท ในการเป็นช่องทางให้บริการครบวงจรและทันสมัยเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจและดิจิทัล ตลอดจนสอดคล้องกับสโลแกนของไปรษณีย์ไทย “เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง”

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผย “ความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าสอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานของเครดิตบูโรที่มุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อสังคมทั้งในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีวินัยทางการเงิน ตลอดจนการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงินพร้อมมีวินัยในการรักษาเครดิตของตนเอง เครดิตบูโรจึงร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยให้บริการ ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป แก่ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการข้อมูลพื้นฐานตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากความร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ที่ให้บริการข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุปแก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลผ่านตู้ Kiosk ของ สรอ. ประโยชน์ในประการต่อมาคือการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบ ใช้หนี้ตรงตามเวลา รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลบัญชีสินเชื่อของตนเอง ที่มีการจัดเก็บในเครดิตบูโรแก่เจ้าของข้อมูลให้มากขึ้น เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายงานเครดิตบูโรฉบับเต็ม สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ที่ให้บริการทั้ง 121 แห่งดังกล่าว ซึ่งในการขอรับรายงานเครดิตบูโรฉบับเต็มนี้มีค่าบริการ 150 บาท โดยจะได้รับรายงานดังกล่าวกลับภายใน 7 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์ไทย THPContact Center โทร 1545 เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือเครดิตบูโร Call Center 0-2643-1250 อีเมล์ consumer@ncb.co.th

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *