.

กอช. แนะ สมาชิกกลุ่มสิทธิพิเศษ อายุ 50 ปีขึ้นไปในวันสมัครสมาชิกก่อน 25 ก.ย. 59 ออมเต็มเพดานครบ 10 ปี รับบำนาญตลอดชีพ


กอช. แนะ สมาชิกกลุ่มสิทธิพิเศษ อายุ 50 ปีขึ้นไปในวันสมัครสมาชิกก่อน 25 ก.ย. 59 ออมเต็มเพดานครบ 10 ปี รับบำนาญตลอดชีพ

กองทุนการออมแห่งชาติ, บำนาญ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เน้นย้ำสมาชิกกลุ่มสิทธิพิเศษ ผู้ที่สมัครสมาชิก กอช. ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการกองทุน จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 2559 และในวันที่สมัครมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล เป็นเวลา 10 ปีนับจากอายุของสมาชิกผู้นั้นในวันที่สมัคร ไม่จำเป็นต้องลาออกเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์จะพลาดสิทธิรับเงินสมทบ พร้อมแนะส่งเงินออมเต็มเพดาน 13,200 บาท/ปี เพื่อมีสิทธิได้รับบำนาญตลอดชีวิต

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ในช่วง 1 ปีแรกของการเปิดกองทุน กอช. เคยปลดล็อคให้ผู้ที่อายุเกิน 60 ปีสามารถสมัคร กอช. ได้ ซึ่งหมดเขตไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 โดยผู้ที่สมัคร กอช. ในช่วงนั้นและในวันที่สมัครมีอายุ 50 ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิระยะเวลาออมและรับเงินสมทบจากรัฐบาล เป็นเวลา 10 ปีนับจากอายุของสมาชิกในวันที่สมัคร เช่น สมัครสมาชิกเมื่ออายุ 58 ปีและสมัครภายในวันที่ 25 กันยายน 2559 จะมีสิทธิออมและรับเงินสมทบจนถึงอายุครบ 68 ปีบริบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องลาออกเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ เพราะเป็นการตัดสิทธิตนเองในการรับเงินสมทบจากรัฐ ดังนั้นควรใช้สิทธิของตนเองในการส่งเงินออมอย่างน้อย 1,200 บาทต่อปี เพื่อรับเงินสมทบจากรัฐเต็มอัตรา 1,200 บาทต่อปี เมื่อครบ 10 ปี จะได้รับคืนเป็นเงินดำรงชีพเดือนละ 600 บาท จนสิ้นสุดเมื่อครบยอดเงินทั้งหมดในบัญชี แต่ถ้าสมาชิกส่งเงินออมเต็มจำนวนปีละ 13,200 บาท ตลอดทั้ง 10 ปี จะมีสิทธิได้รับเงินบำนาญที่ กอช. จะจ่ายให้เป็นประจำทุกเดือนไปตลอดชีวิต

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.

ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มสิทธิพิเศษหากลาออกหลังจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เพราะไม่ประสงค์จะออมเป็นเวลา 10 ปีตามสิทธิพิเศษที่ได้รับนั้น กรณีนี้ สมาชิกจะได้รับเงินคืนในรูปแบบทยอยจ่ายเป็นรายเดือน เนื่องจากสมาชิกอายุครบ 60 ปีเข้าเกณฑ์เป็นผู้สูงอายุซึ่งจะเกิดสิทธิรับบำนาญแล้วตามกฎหมาย ซึ่งจะได้รับเงินคืนทั้งส่วนที่เป็นเงินสะสมของสมาชิกเอง และเงินสมทบจากรัฐบาล พร้อมผลตอบแทนการลงทุนของทั้งเงินสะสมและเงินสมทบที่ได้รับการค้ำประกัน หากลาออกก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์จะไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล โดยสมาชิกจะได้รับเงินสะสมของตนเองคืนเป็นเงินก้อนในครั้งเดียว พร้อมผลตอบแทนการลงทุนตามภาวะตลาด ณ วันที่ไถ่ถอน ซึ่งการที่ผลตอบแทนของสมาชิกไม่ได้รับการค้ำประกันเป็นเพราะสมาชิกขอลาออกก่อนครบกำหนดระยะเวลาการออมตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มพิเศษใช้สิทธิออมเพื่อรับเงินสมทบให้ครบระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการวางแผนเกษียณกับ กอช. ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลด แอปฯ กอช. ไว้ตรวจสอบข้อมูลเงินออมได้ตลอดเวลาเหมือนเป็นบัญชีสมาชิก หรือเลือกใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ของสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 และที่ www.nsf.or.th … คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *