.

กอช. แนะสมาชิกระบุ ผู้รับผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต ช่วยได้รับเงินคืนเร็ว


กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แนะสมาชิกระบุ “ผู้รับผลประโยชน์” ในใบสมัคร เพื่อช่วยให้ได้รับเงินคืนเร็วขึ้นกรณีสมาชิกเสียชีวิต ลดระยะเวลาในการสืบหาทายาทตามกฎหมาย ซึ่งกรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินออมทุกส่วนของสมาชิกคืนทั้งหมด ทั้งเงินสะสม เงินรัฐสมทบ และผลตอบแทนการลงทุน โดยสมาชิกที่ยังไม่เคยระบุหรือต้องการแก้ไขข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ สามารถดำเนินการได้ที่สาขาธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยบริการ กอช. หรือตรวจสอบข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ได้ที่แอป กอช.

กองทุนการออมแห่งชาติ, บำนาญ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ผู้ที่สมัครสมาชิก กอช. ควรระบุข้อมูล “ผู้รับผลประโยชน์” ในใบสมัครให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจน หากสมาชิกเสียชีวิต ทาง กอช. จะสามารถดำเนินการคืนเงินออมทั้งหมดของสมาชิกให้ผู้รับผลประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ตามความประสงค์ หากสมาชิกไม่ระบุข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ไว้ ทาง กอช. จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนสืบหาทายาทตามกฎหมาย หรือทายาทที่มาติดต่อขอรับเงินคืนโดยที่สมาชิกไม่ได้ระบุข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ไว้ จะต้องไปดำเนินการขอแบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ. (ปค.14) ณ สำนักทะเบียนในท้องที่ หรือต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดก จึงจะสามารถมาดำเนินการตามขั้นตอนของ กอช. เพื่อขอรับเงินของสมาชิกคืนได้

สำหรับสมาชิก กอช. ที่เสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินออมทุกส่วนของสมาชิกคืนทั้งหมด ทั้งเงินสะสม ผลตอบแทนการลงทุนของเงินสะสม เงินที่รัฐสมทบให้ และผลตอบแทนการลงทุนของเงินรัฐสมทบ โดยกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี ซึ่งยังอยู่ในช่วงการออมที่ยังไม่ได้เริ่มรับบำนาญรายเดือน ทาง กอช. จะจ่ายเงินทั้งหมดของสมาชิกที่คำนวณ ณ วันที่ กอช. ได้รับเอกสารขอรับเงินคืนครบถ้วนถูกต้อง โดยจ่ายคืนให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว ส่วนกรณีสมาชิกเสียชีวิตในช่วงที่เริ่มรับบำนาญแล้ว หรือบางท่านที่ได้รับเป็นเงินดำรงชีพซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนเหมือนกัน ทาง กอช. จะจ่ายเงินที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญชีหลังหักจำนวนที่จ่ายเป็นบำนาญหรือเงินดำรงชีพให้สมาชิกไปก่อนหน้าเสียชีวิต คืนให้กับผู้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนเช่นกัน ดังนั้น สมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยระบุรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ หรือประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ สามารถติดต่อดำเนินการได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยบริการ กอช. หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกได้ที่แอป “กอช.”

สมาชิก กอช. สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กอช. เพื่อดูข้อมูลบัญชีเงินออม และผู้สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th และสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 ทั้งนี้ ติดต่อสมัครสมาชิกและบริการอื่นๆ ของ กอช. ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขา และที่สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *