.

ธปท.จับมือแบงก์พาณิชย์ เปิดบริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน รับฝากเงินคนจน-ผู้สูงวัย ไม่มีค่าธรรมเนียม


23 กรกฎาคม 2561 ธนาคารพาณิชย์สมาชิกสมาคมธนาคารไทย 14 แห่ง* ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให้บริการบัญชีเงินฝาก เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน” (บัญชีเงินฝากพื้นฐาน) ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นมิติสำคัญ ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการการเงินได้สะดวก และด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า อันจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง และใช้บริการทางการเงินมากขึ้น ซึ่งจากผลสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2559 พบว่า ครัวเรือนประมาณร้อยละ 30 เข้าไม่ถึง และไม่ใช้บริการเงินฝาก ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ 20 ในปี 2556 ธปท. จึงเห็นว่าการก้าวเข้ามาใช้บริการทางการเงินในระบบ เป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ประชาชน จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินขั้นพื้นฐาน สามารถต่อยอดไปใช้บริการผลิตภัณฑ์อื่น ตลอดจนส่งเสริมทัศนคติในการออมของประชาชน

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทยมีนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของอุตสาหกรรมธนาคาร (พ.ศ. 2558 – 2563) ในการสนับสนุนบริการทางการเงินพื้นฐานในด้านเงินฝาก สินเชื่อ การโอนเงินและชำระเงิน โดยเชื่อมั่นว่าการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน บัญชีเงินฝากประเภทใหม่นี้ จะมีเงื่อนไขการรับเงินฝาก และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ที่จะเอื้อให้ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ สามารถใช้บริการฝากเงิน และที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้อย่างเพียงพอ โดยธนาคารสมาชิกสามารถเริ่มให้บริการบัญชีประเภทใหม่นี้ ได้ภายในเดือนตุลาคม 2561 นี้ โดยในระยะแรกจะให้บริการสำหรับ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้สูงอายุ

ด้านนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบแผนงานการสนับสนุน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กล่าวว่า บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ประเภทใหม่นี้ จะมีเงื่อนไขพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฝากกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเปิด และใช้บริการบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ ได้อย่างสะดวกและคล่องตัว บัญชีเงินฝากพื้นฐาน นี้ ธนาคารพาณิชย์จะ ไม่กำหนดทั้งวงเงินขั้นต่ำในการเปิด และคงบัญชีเงินฝากไว้ และผู้ฝากสามารถฝาก ถอน โอน โดยใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต ที่ผูกไว้กับบัญชีได้ โดยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีเป็นพิเศษ

ในระยะแรก ธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐอีก 2 แห่งที่ร่วมลงนามในชั้นนี้ จะให้บริการบัญชีนี้แก่ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากธนาคารที่ร่วมให้บริการต่อไป

*หมายเหตุ: ธนาคารพาณิชย์ รวม 14 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ. กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กสิกรไทย, ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ.ทหารไทย, ธ.ทิสโก้, ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ธนชาต, ธ.ยูโอบี, ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ ธ.ไอซีบีซี (ไทย)

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น