.

“ฝากประจำ รับดอกไว ได้ทุกเดือน” ดอกเบี้ยสูงสุด 7% @ ธนชาต ฝาก 22 เดือน แต่รับดอกเบี้ยได้ทุกเดือน


tbank-fixed-deposit-22-monthsฝากประจําที่ไหนดี? เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2556 ธนาคารธนชาต จัดให้แล้วจ๊า เหมาะสำหรับลูกค้าที่ ต้องการผลตอบแทน จากเงินฝากที่คุ้มค่า สม่ำเสมอ

ระยะเวลาฝาก 22 เดือน เงินเพิ่มทุกวัน รับดอกทุกเดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 7%ต่อปี ถอนก่อน ก็ได้ดอกเบี้ยสูงตามระยะเวลาฝากจริง

บัญชีเงินฝาก : เงินฝากประจำ รับดอกไว ได้ทุกเดือน

ประเภทการฝาก : ฝากประจำ 22 เดือน

ระยะเวลารับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ

การเปิดบัญชี : เปิดบัญชี  และ/หรือ ฝากเพิ่ม ขั้นต่ำ 100,000 บาท  ฝากได้สูงสุด 50 ล้านบาท

สำหรับ : สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต กองทุน สถาบันการเงิน และผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเท

อัตราดอกเบี้ย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7.00%* ต่อปี
เดือนที่   1 – 12 : ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
เดือนที่ 13 – 17 : ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
เดือนที่ 18 – 22 : ดอกเบี้ยสูงสุด 7.00% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริงตลอดระยะเวลาการฝาก เท่ากับ 3.25% ต่อปี*
*อัตราดอกเบี้ย หลังหักภาษี เท่ากับ 2.7625% ต่อปี*

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำรับดอกไว ได้ทุกเดือน 22 เดือน ธนชาต

การจ่ายดอกเบี้ย : รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ

จุดเด่น :
+เริ่มฝาก 100,000 บาท ฝากได้ไม่จำกัด
+รับดอกเบี้ยทุกเดือน
+สะดวกสบายฝาก/ถอน ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+มีสาขาให้บริการ เป็นจำนวนมาก
+บริการรวดเร็ว

จุดที่ต้องพิจารณา :
+เปิดบัญชี/ฝากเพิ่ม ขั้นต่ำ 100,000 บาท
+ดอกเบี้ยที่ได้รับ ในแต่ละรอบ ไม่ทบกับเงินต้นที่ฝากไว้
+ผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ
+ดอกเบี้ยที่ได้รับ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามกฎหมายกำหนด ทำให้ดอกเบี้ยที่แท้จริง เท่ากับ 2.7625% ต่อปี
+ฝากไม่ถึง 12 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
+หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะหักออกจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝากและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
+ฝากตั้งแต่ 12 เดือน และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายไปแล้วสำหรับงวดใดๆ ธนาคารจะ ไม่เรียกดอกเบี้ยงวดดังกล่าวคืน
+สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยในระหว่างงวดดอกเบี้ยใดๆ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำรับดอกไว ได้ทุกเดือน 22 เดือน ของงวดดอกเบี้ยนั้นๆ ตามระยะเวลาที่ฝากจริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประเภทลูกค้า

+การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะ ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
+ไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้
+ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ย ได้
+รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ และ/หรือ เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจอยากฝากเงิน อยากฝากประจำ  ระยะเวลานานขึ้น เป็น 22 เดือน แต่ได้รับดอกเบี้ยสูงสุด 7.00% ต่อปี รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอ ทุกเดือน ในระยะยาว เชิญเปิดบัญชี เริ่มฝากกับ บัญชีเงินฝากประจำรับดอกไว ได้ทุกเดือน 22 เดือน ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ได้ที่ ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ นะจ๊ะ

ขอบคุณ : ธนาคารธนชาต

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น