.

ฝากประจําที่ไหนดี? ฝากเงิน+ฝากประจำ รับดอกไว 11 เดือน @ ธนชาต ให้ดอกเบี้ยสูง 3.03% ต่อปี รับดอกเบี้ยไว ได้ทุกเดือนจ๊าา..


tbank-fixed-deposit-11-months-get-3.03ธนาคารธนชาต ออกโปรโมชั่นเงินฝาก 2556 ให้ลูกค้าฝากประจำระยะเวลา ไม่ถึง 1 ปี เพียง 11 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 3.03% ต่อปี

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ ต้องการผลตอบแทน จากเงินฝากที่คุ้มค่า สม่ำเสมอในระยะเวลาไม่นานจนเกินไป

บัญชีเงินฝาก : เงินฝากประจำ รับดอกไว ได้ทุกเดือน

ประเภทการฝาก : ฝากประจำ 11 เดือน

ระยะเวลารับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ

การเปิดบัญชี : เปิดบัญชี  และ/หรือ ฝากเพิ่ม ขั้นต่ำ 100,000 บาท  ฝากได้ไม่จำกัด

สำหรับ : สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต กองทุน สถาบันการเงิน และผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเท

อัตราดอกเบี้ย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 3.03% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เท่ากับ 2.5755% ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ

จุดเด่น :
+เริ่มฝาก 100,000 บาท ฝากได้ไม่จำกัด
+รับดอกเบี้ยทุกเดือน
+สะดวกสบายฝาก/ถอน ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+มีสาขาให้บริการ เป็นจำนวนมาก
+บริการรวดเร็ว

จุดที่ต้องพิจารณา :
+เปิดบัญชี/ฝากเพิ่ม ขั้นต่ำ 100,000 บาท
+ดอกเบี้ยที่ได้รับ ในแต่ละรอบ ไม่ทบกับเงินต้นที่ฝากไว้
+ผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ
+ดอกเบี้ยที่ได้รับ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามกฎหมายกำหนด ทำให้ดอกเบี้ยที่แท้จริง เท่ากับ 2.5755% ต่อปี
+ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
+หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะหักออกจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝากและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
+ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด หากดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.75 % ต่อปี) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ย รายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
+การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะ ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
+ไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้
+ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ย ได้
+รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ และ/หรือ เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจอยากฝากเงิน และฝากประจำไม่ถึง 1 ปี ฝากเพียง 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.03% ต่อปี เชิญเปิดบัญชี เริ่มฝากกับ บัญชีเงินฝากประจำรับดอกไว ได้ทุกเดือน 11 เดือน ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ได้ที่ ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ นะจ๊ะ

ขอบคุณ : ธนาคารธนชาต

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *