ธนาคารออมสิน หรือ GSB ออกโปรโมชั่นเงินฝากประจำ ระยะกลาง กับ เงินฝากเผื่อเรียก พิเศษ 199 วัน เงินฝากประจำ ดอกเบี้ยสูง ปี 2556 รูปแบบใหม่ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.75% ต่อปี ให้คุณได้เก็บออมและมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนตลอดเวลา โปรโมชั่น : เงินฝากเผื่อเรียกพิ […]