ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ KK ออกโปรโมชั่น เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ปี 2556 แล้วนะจ๊ะ กับบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน 12 ราศี เพื่อเสริมราศีลูกค้า ดอกเบี้ยดี รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.20% ต่อปี หรือ 3.20% – 3.25% ต่อปี + เพิ่มอีก 0.20% ต่อปี ระยะเวลา : วันท […]