สถาบันคุ้มครองเงินฝากรุกเผยแพร่ความรู้ “รู้จริง เข้าใจ เรื่องคุ้มครองเงินฝาก” สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ฝากเงินเกี่ยวกับ “การคุ้มครองเงินฝาก” ต่อเนื่องหลากหลายช่องทาง รวมทั้งผู้ฝากเงินยังสามาร […]