กรุงเทพประกันชีวิต เปิดแบบประกันใหม่ สำหรับวางแผนความมั่นคงและจัดการทรัพย์สิน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งสู่ทายาทในอนาคต พร้อมความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี ส่งต่อความมั่งคั่งสู่ทายาทและคนที่รักได้ตามที่ตั้งใจ ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ก็มั่นใจได […]