.

“รอบ 2 ยังทัน” สมัครเรียนต่อ ปริญญาโท MBA มข “KKU” สาทร หรือ ขอนแก่น เลือกได้ คุณภาพ.. ค่าเทอมไม่แพง!


study-mba-kku-one-of-best-choice-to-get-master-degreeเรียนจบปริญญาตรี อยากเรียนต่อปริญญาโท MBA, หรือทำงานแล้วอยากเรียนต่อโท, เรียนต่อปริญญาโท ในกรุงเทพ หรือที่ขอนแก่น อนันต์มันนี่ ขอแนะนำ เรียนปริญญาโท MBA ม.ขอนแก่น “MBA KKU” เรียน ที่ขอนแก่น ก็ได้ เรียนที่กรุงเทพ แถวสาทร ก็ดี

หลักสูตร : ปริญญาโท MBA “บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต”

สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Campus : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น, Campus สาทร จ.กรุงเทพ

ระยะเวลารับสมัคร : รอบ 2
1.)ตั้งแต่วันนี้ – 2 พ.ค. 2556 สำหรับ Young Executive MBA
2.)ตั้งแต่วันนี้ – 10 พ.ค. 2556 สำหรับ Executive MBA

สาขาวิชาที่เปิดรับ : ระดับปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
+Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา
+Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์
+Young Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา
+Young Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์

การรับสมัคร : สอบถามรายละเอียด และสมัครด้วยตนเองดีที่สุด *พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 1,000 บาท*
+สำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น : อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 123 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4336-2019, 0-4336-2021-2 โทรสาร 0-4336-2020

+วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
อาคารกรุงเทพประกันภัย / ไว.ดับยู.ซี.เอ ชั้น 25
25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-4140-3 โทรสาร 0-2677-4145

เกณฑ์การคัดเลือก :
Young Executive MBA: การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการทดสอบความรู้ตามแนว GMAT (คณิตศาสตร์ธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ และความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ) และผลการสัมภาษณ์
Executive MBA: การคัดเลือกจะพิจารณาผลจากการสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา :
Young Executive MBA
ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์ 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 33,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม 218,000 บาท

Executive MBA
ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์ 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 42,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม 272,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

หมายเหตุ : ทั้ง 2 หลักสูตร ไม่รวม
-การลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท ในกรณีที่ต้องลงเรียน(สูงสุด 9 หน่วย)
-สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
-ค่าสอบประมวลผลความรู้
-ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้ตามความสมัครใจของนักศึกษา

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่อยู่ทางภาคอีสาน หรือที่ทำงานที่กรุงเทพ ย่านใจกลางเมือง อยากเรียนต่อปริญญาโท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างความสำเร็จ ในชีวิต และการทำงาน สมัครเรียนได้เลย เรียน MBA ม.ขอนแก่น เปิดสมัคร 2 รอบ ค่าเทอมไม่แพง ใครๆก็เรียนได้ ด่วน รอบ 2 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 2 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นี้จ๊า

ขอบคุณ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *