.

[3%-5%]พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น สุขกันเถอะเรา ระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง


เปิดศักราชใหม่ 2558 กระทรวงการคลัง ร่วมส่งเสริมการออมของภาคประชาชน ออก “พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น สุขกันเถอะเรา” วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน อายุพันธบัตรฯ 5 ปี และ 10 ปี ใครๆก็ซื้อได้ ขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท เปิดจำหน่ายในระหว่างวันที่ 12 – 23 มกราคม 2558 นี้เท่านั้น

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “สุขกันเถอะเรา”
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” จากกระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

(1.)พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของกระทรวงการคลัง อายุ 10 ปี
♦ วงเงิน : 50,000 ล้านบาท
♦ อัตราดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันได โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     ⊗ ปีที่ 1 – 3 : อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
     ⊗ ปีที่ 4 – 7 : อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
     ⊗ ปีที่ 8 – 10 : อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.00% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เท่ากับ 3.40% ต่อปี
♦ ประเภท : แบบไร้ใบพันธบัตร โดยผู้ซื้อรายใหม่จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล (ฺBond Book)ที่แสดงรายละเอียดพันธบัตร

(2.)พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อายุ 5 ปี
♦ วงเงิน : 50,000 ล้านบาท
♦ อัตราดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เท่ากับ 3.23% ต่อปี
♦ ประเภท : แบบมีใบพันธบัตร โดยผู้ซื้อจะได้รับใบพันธบัตร

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ สุขกันเถอะเรา

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12 มกราคม และ 12 กรกฎาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนด
   *ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน โดยชื่อเจ้าของบัญชีรับดอกเบี้ยและต้นเงิน ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรเท่านั้น
   *ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร

ราคาพันธบัตร : ราคาหน่วยละ 1,000 บาท

ช่องทางการจำหน่าย : เปิดจำหน่ายผ่าน ธ.ก.ส. และธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์

วันจำหน่าย : ระหว่างวันที่ 12 – 23 มกราคม 2558 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายการเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ดังกล่าวอย่างทั่วถึง กระทรวงการคลัง จึงได้กำหนดวงเงินซื้อขั้นสูงไว้ที่ 2 ล้านบาท ในช่วงแรกของการจำหน่าย (ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2558)

จุดเด่น และประโยชน์ที่ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์จะได้รับ:
1.เริ่มซื้อ เริ่มออมเงินกับพันธบัตร ได้ง่ายๆ ขั้นต่ำเพียง 1 หน่วย ราคา 1,000 บาท เท่านั้น
2.ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากทั่วๆไป และได้รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
3.รัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งดอกเบี้ยและต้นเงิน
4.ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลใช้เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนที่รัฐบาลรับภาระ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลอีกด้วย
5.ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการ และองค์กรของรัฐ เช่น การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้นๆ
6.สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามราคาที่จะตกลงกัน

แฟนๆ AnanMoney.Com และผู้สนใจ ที่อยากออมเงินระยะยาว เพื่อรับดอกเบี้ยสูง สามารถติดต่อสอบถาม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม และซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ, ธ.ก.ส., ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มกราคม 2558 แต่ก็ต้องรีบๆ หน่อย ช้าหมด อดนะจ๊ะ

ผู้ซื้อ/ผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอบคุณภาพ ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง, ธนาคารกรุงเทพ, ธ.ก.ส., ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น