.

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดกองทุน “SCBTRAVEL” ลุยหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการทั่วโลก IPO 24-28 พ.ค. นี้


นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสทำกำไรจากกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลัง COVID-19 คือกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการทั่วโลก ทั้งสายการบิน, โรงแรม, Booking Platform, ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ จึงได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (SCB Travel and Leisure : SCBTRAVEL) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กองทุน SCBTRAVEL

“ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของ Covid-19 เสียหายกว่า 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2020 รวมถึงอัตราการจองโรงแรมและเที่ยวบินต่างก็ลดลงกว่า 40% ในปี 2020 เมื่อเทียบกับปี 2019 (ที่มา: World Travel & Tourism Council ณ 30 มิ.ย. 63) อย่างไรก็ตาม คาดว่าปี 2021 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการของ 10 ประเทศชั้นนำจะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง ในอัตราประมาณ 85% เทียบกับปี 2019 และฟื้นตัวเต็มที่ได้ในปี 2023 (ที่มา: Mckinsey & Co ณ 20 ต.ค. 63) โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยประเทศที่มีสาธารณสุขดีกว่าจะฟื้นตัวได้ก่อน เช่น สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงแผนการมีพาสปอร์ตการเดินทางสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว และความร่วมมือเป็นกลุ่มประเทศพันธมิตรเพื่อการท่องเที่ยว (Travel Bubble) ให้เดินทางระหว่างกันได้ ส่งผลให้ธีมการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Travel & Leisure มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้”

สำหรับกองทุน SCBTRAVEL จะกระจายการลงทุนในหลากหลายกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการทั่วโลก ประกอบด้วย Booking platform, Entertainment, Airlines, Cruises and Casinos และ Hotels and resorts หรือที่เรียกว่า BEACH stock โดยกองทุนจะกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละ sub-theme เท่ากัน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการเปิดเมืองหลัง COVID-19

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการ (Travel and Leisure) ซึ่งจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสาหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://scbam.info/3fbXS6l สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.link/scbam_fund_click

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *