.

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดขายกองทุุน SCBEUROPE เริ่ม IPO 6-12 ก.ค.นี้ ลงทุนเชิงรุกเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี


บลจ.ไทยพาณิชย์ ต้อนรับการกลับมาของเศรษฐกิจยุโรป เปิดขาย “SCBEUROPE” IPO 6-12 ก.ค.นี้ ลงทุนเชิงรุกเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี

กองทุุน SCBEUROPE, กองทุนหุ้นยุโรป,

นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสจากการที่ตลาดหุ้นยุโรปเริ่มฟื้นตัวจากการกระจายวัคซีนและความผ่อนคลายทางการเมือง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มกลับมาเป็นปกติ จึงได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (SCB Europe Active Equity : SCBEUROPE) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 6 – 12 ก.ค. 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

นายอาชวิณ อัศวโภคิน , บลจ.ไทยพาณิชย์

“ปัจจุบันตลาดหุ้นยุโรปเริ่มฟื้นตัวหลังจากถูกมองเป็นตลาดที่ laggard ในช่วงก่อนหน้า โดยมาจากปัจจัยบวกด้านสภาพคล่อง ความผ่อนคลายทางการเมือง และการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างทั่วถึง ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ชะลอตัวลงส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้น ประกอบกับตลาดหุ้นในยุโรปมีลักษณะเป็นหุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclical Stock) และหุ้นกลุ่มมูลค่า (Value Stock) เป็นสัดส่วนหลักในตลาด ซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการกลับมาเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจ อีกทั้งยุโรปยังเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ล่าช้าเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ จึงเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตของตลาดในขณะที่มูลค่าตลาดหุ้นยุโรปยังอยู่ในระดับที่ต่ำ จึงเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากตลาดยุโรปได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน” นายอาชวิณ กล่าว

กองทุน SCBEUROPE เป็นกองทุนบริหารเชิงรุก ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) Europe Opportunity (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Z Accumulation ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารโดย Morgan Stanley จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีคุณภาพดี และมูลค่าน่าสนใจในทวีปยุโรปรวมประเทศอังกฤษที่เริ่มฟื้นตัว เพื่อโอกาสทำกำไรที่เหนือกว่าดัชนีด้วยการลงทุนเชิงรุกในหุ้นคุณภาพของยุโรปทุกตลาด ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงประเทศอังกฤษ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

สำหรับกองทุนหลักบริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Morgan Stanley Investment Fund ที่มีประสบการณ์การลงทุนด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยทีมที่เป็น Local Market Expertise โดยกองทุนหลักจะทำการการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวที่คุณภาพดีและเข้าซื้อในระดับราคาที่น่าสนใจ ด้วยการเฟ้นหาไอเดียจากหลายวิธี เช่น การทำ Due Diligence รวมถึงการทำความเข้าใจต่อ Disruptive Change และทำการประเมินองค์ประกอบด้านมูลค่าอย่างครอบคลุมจากโมเดลธุรกิจ และ Investment Thesis

โดยเลือกลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และให้ความสำคัญต่อการรักษาเงินต้นมากกว่าความผันผวนชั่วคราวด้วยการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้น้ำหนักการลงทุนโดยคำนึงถึง risk/reward ของแต่ละหลักทรัพย์ซึ่งแตกต่างกันทั้งในแง่ขนาด ประเทศ และลักษณะธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเน้นพอร์ตการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูง (high-conviction) ประมาณ 30 – 45 ตัว โดยไม่ยึดติดน้ำหนักการลงทุนกับดัชนีอ้างอิง พร้อมทั้งมี turnover ในพอร์ตต่ำที่ประมาณ 20% – 50%

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่ 16.92% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 64.48% เทียบกับดัชนีอ้างอิง MSCI Europe Index อยู่ที่ 8.18% และ 30.16% ตามลำดับ (ที่มา: Morgan Stanley ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://scbam.info/3jwJKad สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *