.

SCB ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD” รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.10% ต่อปี ทางเลือกใหม่ของการออมเงิน สู่ความมั่งคั่งทางการเงิน


ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ไร้ขีดจำกัดในการดูแลลูกค้าทุกกลุ่มควบคู่กับการสนับสนุนและส่งเสริมการออมเงินอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เอาใจคนถือเงินดอลลาร์ที่โอนจากต่างประเทศหรือต่างธนาคารด้วย “บัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน USD” ประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.00% และ 5.10% ต่อปี ตามลำดับ หรือ โอนเงินจากต่างประเทศ หรือต่างธนาคาร สกุลเงิน USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสกุลบาท รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ!

Dual Currency Linked Note, FCD, SCB FIRS, SCB Private Banking, ที่ปรึกษาทางการเงิน, บัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์, บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ, สกุลเงิน USD, หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น, ออมเงิน, เงินดอลลาร์, เงินตราต่างประเทศ, เงินฝากสกุลเงิน USD

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้า SCB PRIVATE BANKING และ SCB FIRST สามารถเลือกลงทุนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ประเภท Dual Currency Linked Note สกุล USD (Complex Product) รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน

ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังในการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการออมเงินให้กับลูกค้าผู้ถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนด้วยอัตราดอกเบี้ยตอบแทนที่สูงโดนใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัญชีเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD ประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน และอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษนี้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมสร้างผลตอบแทนที่งอกเงย ด้วยดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า และอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน USD ประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน หรือ สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ และสำหรับลูกค้า SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777 สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/deposits/foreign-currency-deposit-fcd.html

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *