.

“เงินฝากได้กับได้” ดอกเบี้ยสูงสุด 8.25% @ ไทยพาณิชย์ “SCB” ฝาก 5 เดือน ถอนก่อนได้ ไม่โดนปรับ!


scb-dai-kab-dai-5-months-fixed-deposit-up-to-8-25-pธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ออกโปรโมชั่น เงินฝากดอกเบี้ยสูง ปี 2556 กับเงินฝากประจำ 5 เดือน เงินฝากได้กับได้ ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 8.25%* ต่อปี ถอนก็ได้ ไม่โดนปรับ

บัญชีเงินฝาก : เงินฝากประจำ ได้กับได้

ประเภทการฝาก : ฝากประจำ 5 เดือน

ระยะเวลารับฝาก : วันนี้ – 31 มีนาคม 2556

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

การเปิดบัญชี : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท, ฝากเพิ่ม ขั้นต่ำ 1,000 บาท
*ไม่จำกัดจำนวนเงินรับฝาก “ฝากได้ Unlimited”

อัตราดอกเบี้ย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 8.25%* ต่อปี
เดือนที่ 1 – 2 : ดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
เดือนที่ 3 – 4 : ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
เดือนที่ 5 : ดอกเบี้ยสูงสุด 8.25% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริงตลอดระยะเวลาการฝาก เท่ากับ 2.85% ต่อปี*

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวดในเดือนที่ 2, 4 และเดือนสุดท้าย โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ ให้อัตโนมัติ

scb-dai-kab-dai-5-months-example

จุดเด่น :
+สะดวกสบายฝาก/ถอน ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
+มีสาขาให้บริการ เป็นจำนวนมาก
+บริการรวดเร็ว

จุดที่ต้องพิจารณา :
+ดอกเบี้ยที่ได้รับ ในแต่ละรอบ ไม่ทบกับเงินต้นที่ฝากไว้
+ผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ
+ดอกเบี้ยที่ได้รับ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามกฎหมายกำหนด ทำให้ดอกเบี้ยที่แท้จริง เท่ากับ 2.4225% ต่อปี
+สามารถถอนเงินต้น แต่ละรายการที่ฝากทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดได้ (ถอนเพียงบางส่วนไม่ได้) โดยจะได้รับดอกเบี้ยในแต่ละช่วงระยะเวลาการฝาก ในอัตราที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นเต็มจำนวน
+เมื่อครบกำหนดแล้ว เงินต้นจะฝากต่อในเลขบัญชีเดิม สมุดคู่ฝากเล่มเดิมและเปลี่ยนระยะเวลาการฝากเป็นฝากประจำ 3 เดือน (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศฯ ในขณะนั้น)
+เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด เงื่อนไขโดยละเอียดได้โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารฯ
+สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจอยากฝากเงิน และฝากประจำระยะเวลาไม่นาน เพียง 5 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 8.25% ต่อปี ในเดือนสุดท้าย เชิญเปิดบัญชี เริ่มฝากกับ บัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน ถอนก็ได้ ไม่โดนปรับ รับดอกเบี้ยในช่วงนั้น ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2556 ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ นะจ๊ะ

ขอบคุณ : ธนาคารไทยพาณิชย์

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น