.

กอช. ตัวช่วยสร้างหลักประกันรายได้ รองรับสังคมสูงวัย


กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ตัวช่วยทางการเงิน ยิ่งออม ยิ่งสบาย สร้างหลักประกันรายได้ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์

ออมเงินกับ กอช, สมัคร กอช

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า อีกไม่นานประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อม ไม่เพียงแต่ตัวผู้สูงอายุเองเท่านั้น แต่หมายรวมถึงประชาชนคนไทยในทุกเพศทุกวัยด้วย ทั้งในด้านการดำรงชีวิตอยู่ ด้านสุขภาพอนามัย และที่สำคัญคือด้านความมั่นคงทางการเงิน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ ให้มีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพยามชราภาพ

“ในขณะที่อนาคตคนไทยจะมีอายุยืนยาวมากขึ้น แต่สถาบันครอบครัว ลูก หลาน ซึ่งเคยเป็นที่พึ่งพาของผู้สูงอายุในอดีตกลับเริ่มอ่อนแอลง อีกทั้งระดับการเก็บออมของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้เป็นแรงงานนอกระบบยังอยู่ในระดับที่ต่ำ มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศยังออมไม่เพียงพอ และบางคนยังไม่ได้แม้แต่เริ่มเก็บออม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หันมาสร้างวินัยทางการออม และรู้จักการวางแผนเก็บออมเงินระยะยาวหรือการออมเงินเพื่อยามชรา จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมความพร้อมทางการเงินที่จะทำให้ประชาชนมีความมั่นคงในวัยชรา” นายสมพรกล่าว

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นอีกรูปแบบการออมที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ อันประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ได้มีการเก็บออม ซึ่งเป็นการออมระยะยาวที่มีรัฐช่วยออมด้วยการจ่ายเงินสมทบ กล่าวคือ หากสมาชิกสะสมเงินกับ กอช. รัฐจะสมทบเพิ่มให้ในรูปแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ สูงสุด 1,200 บาท/ปี ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี จะให้ประโยชน์เป็นเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพ (ขึ้นอยู่กับวินัยทางการออมของแต่ละบุคคลและผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละปี) หากมีการออมอย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่าประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในวัยชรา

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม 02-017-0789 ในวันและเวลาทำการ และติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ … “กอช. ออมสบาย ได้บำนาญ” www.nsf.or.th

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น