.

[เอามั้ย]ซื้อหุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ 5 ปี ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 4.75-5.30% ต่อปี แต่ไม่มีประกัน นะจ๊ะ


หุ้นกู้ แสนสิริ 5 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 5.3%ต่อปีบมจ.แสนสิริ “SIRI” ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ เปิดเสนอขายหุ้นกู้ ให้ผลตอบแทนสูงสุด 4.75% – 5.30% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี

หุ้นกู้/ผู้ออกหุ้นกู้ : หุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ อายุ 5 ปี

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้จัดจำหน่าย : บมจ.ธนาคารกรุงไทย

วงเงินจำหน่ายหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท หน่วยละ 1,000 บาท

วันจองซื้อ : วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2556 ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

วันที่ออกหุ้นกู้ : 30 พฤษภาคม 2556 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ คือ 30 พฤษภาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.30% ต่อปี
@ปีที่ 1 – 2 : 4.75% ต่อปี
@ปีที่ 3 – 4 : 5.00% ต่อปี
@ปีที่ 5 : 5.30% ต่อปี
(IRR ตลอดอายุหุ้นกู้ = 4.95% ต่อปี)

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 3 เดือน (28 ก.พ., 30 พ.ค., 30 ส.ค. และ 30 พ.ย. ของทุกปี) เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือเช็ค (นายทะเบียนจะจัดส่งเช็คขีดคร่อมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)
*โดยจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% (สำหรับบุคคลธรรมดา) และ 1% (สำหรับนิติบุคคล)

จำนวนเงินจองซื้อ :
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป : ซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
สําหรับผู้ลงทุนสถาบัน : จํานวนซื้อขั้นต่ํา 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท

ความน่าเชื่อถือของ บมจ.แสนสิริ ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้ ได้ Rating : BBB+/Positive
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้ Rating : BBB
*จัด Rating โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อ 10/05/56*

หุ้นกู้ คืออะไร : หุ้นกู้ คือการจัดหาเงินทุน อีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของบริษัท มหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม การดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ ส่วนผู้ซื้อหุ้นกู้ จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ (ผู้ให้กู้) ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้

ความเสี่ยงของการซื้อหุ้นกู้คือ บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะเจ๊งหรือไม่ และจะสามารถชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นให้ได้หรือไม่? เรามาดูสรุปงบการเงินของ บมจ.แสนสิริ กันดีกว่านะจ๊ะ
financial-statement-sansiri
จากสรุปงบการเงิน ของ บมจ.แสนสิริ ย้อนหลัง 4 ปี จากตลาดหลักทรัพย์ รายได้ กำไร เพิ่มขึ้นทุกปีเลย แต่หนี้สินก็เยอะไม่เบาเลย และในปี 2553-2555 ไม่สามารถทำยอดขายหรือรายได้รวม เกินกว่าภาระหนี้ที่มีแล้ว อืมส์…SIRI…โตด้วยหนี้ นะเราหนะ

คําเตือน:การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจติดต่อสอบถาม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และจองซื้อได้ในวันที่ 27-29 พ.ค. 2556 นี้เท่านั้นนะจ๊ะ ต้องรีบๆ หน่อย ช้าหมด อดนะจ๊ะ

ขอบคุณ : ธนาคารกรุงไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น