.

[2556]สรุป 8 กองทุน RMF ไทยพาณิชย์ SCB ผลตอบแทนดี สูง เด่นหรือเปล่านะ?


กองทุน RMF ไทยพาณิชย์RMF กองไหนดีน๊า?สิ้นปีก็ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับแฟนๆที่ต้องลงทุนซื้อกองทุนรวม RMF เพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไร เราก็คงต้องซื้อไว้เพื่อรักษาสิทธิ์

ปีนี้ Performance ของกองทุนรวมหลายๆ บลจ.ทำได้ไม่ค่อยจะดีนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากความผันผวนทั้งจากสถานการณ์ภายใน และภายนอกประเทศ ที่คอยกดดัน บั่นทอน ความเชื่อมั่น และสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่นั่นเอง

อนันต์มันนี่ จึงขอรวบรวมข้อมูล มาสรุป ให้แฟนๆได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนซื้อกองทุนรวม RMF กันนะจ๊ะ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) คืออะไร หมายความว่าอย่างไร หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงระดับความเสี่ยง เป็นอย่างไร แฟนๆที่ลงทุนอยู่ทุกปีก็คงทราบแล้ว อนันต์มันนี่ ขอผ่านในประเด็นเหล่านี้นะจ๊ะ ครั้งนี้จะขอสรุปรายชื่อกองทุน RMF และ Performance ของแต่ละกองให้แฟนๆได้ทราบกันจ๊ะ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด มีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ “RMF” ให้แฟนๆเลือกลงทุนอยู่ 8 กองทุน โดยแบ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในประเทศ 5 กองทุน และลงทุนในต่างประเทศ 3 กองทุน หรือถ้าจะแบ่งตามตราสารที่ลงทุนก็ยังแบ่งได้อีก คือลงทุนในตราสารทุน หรือหุ้น เป็นหลัก 2 กองทุน, เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงต่ำ 2 กองทุน, ลงทุนแบบผสม 3 กองทุน และลงทุนในทองคำอีก 1 กองทุน อนันต์มันนี่ ขอเรียงตามลำดับผลตอบแทนที่แต่ละกองทุนทำได้ น่าจะช่วยให้แฟนๆ เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นตามรายละเอียดดังนี้จ๊า
1.)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRMS50
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +3.79%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +13.42%
+เป็นกองทุนใหม่จดทะเบียนกองทุนเมื่อ 19/10/2554

2.)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRM4
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +1.14%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +10.49%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +7.78%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +22.46%

3.)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRMGWP
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +4.72%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +10.81%
+เป็นกองทุนใหม่จดทะเบียนกองทุนเมื่อ 19/09/2555

4.)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRM3
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = -0.21%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +5.42%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +4.18%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +11.75%

5.)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRM1
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.15%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.41%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.39%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.90%

6.)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRM2
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +1.54%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.69%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.20%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.78%

7.)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRMGW
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = -1.68%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.54%
+เป็นกองทุนใหม่จดทะเบียนกองทุนเมื่อ 19/09/2555

8.)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBGOLDHRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = -23.36%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = -26.29%
+เป็นกองทุนใหม่จดทะเบียนกองทุนเมื่อ 19/10/2554

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนข้างต้น เป็นข้อมูลสิ้นสุดเพียง ณ วันที่ 20/11/2556 เท่านั้น พ้นจากนี้ไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จากรายชื่อกองทุนรวม RMF ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ทั้งหมด 8 กองทุน แฟนๆจะเห็นว่าในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRM4จะสามารถทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และมีประวัติยาวนานกว่ากองอื่นๆเมื่อเทียบกับกองทุน RMF ทั้งหมดของ บลจ.เดียวกันจ๊ากองทุน RMF ไทยพาณิชย์ ราคา width=คําเตือน:
1.)การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล, นโยบายการลงทุน, ความเสี่ยงของการลงทุน ในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
2.)ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
3.)ข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เป็นการสรุป รวบรวม และเรียบเรียง ตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลในอดีตเท่านั้น

เพื่อให้ได้รับทั้งสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าใคร แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวม RMF ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ก็ลองพิจารณาดูก่อนเลยนะจ๊ะ หรือจะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานกับกองทุน RMF ของ บลจ.อื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนก็ได้จ๊า

AnanMoney.com ผู้เรียบเรียง ขอขอบคุณข้อมูล อ้างอิงจาก www.SCBAM.com และ www.MorningStarThailand.com

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *