.

[ปลดหนี้มั้ย]สินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล @ ธนาคารอิสลามฯ Happy Life : Low Rate มาแล้วจ๊า


iBank ให้รีไฟแนนซ์หนี้ แล้วนะ!ธนาคารอิสลามฯ หรือ iBank เปิดตัวสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล อีกครั้งตามคำเรียกร้องของแฟนๆ กับสินเชื่อ Happy Life ที่จะมาช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แล้ววันนี้

แฟนๆ อนันต์มันนี่ สามารถสมัครสินเชื่อ Refinance ได้ทั้งหนี้สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเงินสด บัตรเครดิต ด้วยอัตราต่ำสุดเริ่มต้นที่ 4.25% ต่อปี มีทั้งแบบมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน รายได้ 10,000 บาทขึ้นไปก็รีไฟแนนซ์ได้

สินเชื่อ : Happy Life

สาขาที่ร่วมรายการ : ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลา: วันนี้ – 31 ธ.ค. 2556

รูปแบบและวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ : เพื่อไถ่ถอนหนี้บัตรเครดิต และ/หรือ สินเชื่อบุคคล จากสถาบันการเงินอื่น ไม่รวมสินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อรถยนต์ มีทั้งแบบมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ให้บริการกับลูกค้าทุกศาสนา โดยมีรายละเอียดของสินเชื่อดังนี้

1.)สินเชื่อ Happy Life กรณีไม่มีหลักประกัน :

วงเงินสินเชื่อ : ตั้งแต่ 30,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ผ่อนสบายๆ เริ่มต้นที่ 1 ปี สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

ต้นทุนในการรีไฟแนนซ์ ที่แฟนๆต้องจ่าย ต่ำสุดที่ 16.99% ต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้เลยจ๊า
สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ibank*อัตรา SPRR ณ 25/10/2556 = 8.50% ต่อปี

บุคคลค้ำประกัน : ต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และมีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้ขอสินเชื่อได้

ค่าธรรมเนียม :
+ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front End fee
+ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท)
+ค่าอากรแสตมป์ตามประกาศธนาคาร
+ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ :
+ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 21 – 69 ปี
+อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระ กรณีทำงานประจำไม่เกิน 60 ปี
+กรณีผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะไม่เกิน 65 ปี กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่เกิน 70 ปี
+รายได้ กรณีทำงานประจำ รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป/เดือน
+กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ขึ้นไป/เดือน
+อายุงาน กรณีทำงานประจำอายุงาน 2 ปี ขึ้นไป กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอายุงาน 3 ปี ขึ้นไป
+มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามที่ธนาคารกำหนดรีไฟแนนซ์หนี้ ธนาคารอิสลามหรือในการณีที่แฟนๆ มีหลักประกันจำนองเป็นหลักประกันด้วยแล้ว ก็จะสามารถรีไฟแนนซ์ในอัตราที่ต่ำกว่าเดิม ที่เพียง 4.25% ต่อปี* รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครตามนี้เลยจ๊า

2.)สินเชื่อ Happy Life กรณีมีหลักประกัน :

วงเงินสินเชื่อ : ตั้งแต่ 30,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ผ่อนสบายๆ เริ่มต้นที่ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 20 ปี

ต้นทุนในการรีไฟแนนซ์ ที่แฟนๆต้องจ่าย ต่ำสุดที่ 4.25% ต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้เลยจ๊าสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ibank*อัตรา SPRL ณ 25/10/2556 = 7.75% ต่อปี

บุคคลค้ำประกัน : –ไม่มี ก็กู้ได้จ๊า–

ค่าธรรมเนียม :
+ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front End fee
+ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท)
+ค่าอากรแสตมป์ตามประกาศธนาคาร
+ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ :
+ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 21 – 67 ปี
+อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระ กรณีทำงานประจำไม่เกิน 60 ปี
+กรณีผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะไม่เกิน 65 ปี กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่เกิน 70 ปี
+รายได้ กรณีทำงานประจำ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน
+กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ขึ้นไป/เดือน
+อายุงาน กรณีทำงานประจำอายุงาน 2 ปี ขึ้นไป กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอายุงาน 3 ปี ขึ้นไป
+มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามที่ธนาคารกำหนด
…………………………………………………………………

สำหรับแฟนๆ ที่ไม่มีผู้ค้ำประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับการขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเงินสด อนันต์มันนี มีมาให้อีก 3 ทางเลือกจ๊ะtmb-refinance-personal-loan1.)สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์
รายได้ : รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน
อัตราเรียกเก็บ : 10% ต่อปี ระยะเวลาอัตราพิเศษ 12 เดือน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> See more at: สินเชื่อ TMB Refinance

2.)สินเชื่อกรุงไทย 3 สบาย
รายได้ : รายได้ตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป/เดือน
อัตราเรียกเก็บ : อัตราพิเศษ และอัตรา MRR + 9.00% ต่อปี หรือประมาณ 17.00% +-ต่อปี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> See more at: สินเชื่อกรุงไทย 3 สบาย

3.)สินเชื่อธนชาต Balance Transfer
รายได้ : รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน
อัตราเรียกเก็บ : 9.9% ต่อปี ระยะเวลาอัตราพิเศษ 10 เดือน
สำหรับ : ลูกค้าบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> See more at: สินเชื่อ ธนชาต Balance Transfer

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และกำลังจะผ่อนจ่ายหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสดไม่ไหว แนะนำให้ติดต่อสถาบันการเงินเดิมเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ (ปรับวงเงินบัตร เป็นสินเชื่อบุคคล / ขยายระยะเวลาชำระหนี้ / ค่างวดผ่อนลดลง) หรือถ้าประวัติการชำระเงินดี สามารถโอนหนี้ ไปผ่อนต่อกับสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ กับธนาคารอิสลาม หรือธนาคารทหารไทย หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ ก็จะช่วยผ่อนหนัก ให้เป็นเบาได้ สู้ๆนะจ๊ะ อนันต์มันนี่ เป็นกำลังใจให้

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต

Like & Share This :

Comments


 1. By คนเดือดร้อน

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 2. By Fon

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 3. By ชฏาภรณ์

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 4. By สมรัชช

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 5. By นายสมนึก

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 6. By phonphirom

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 7. By pongsakorn

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 8. By Na

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 9. By ยุพิน

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 10. By ขวัญเรือน

  ตอบกลับ

 11. By sopha

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 12. By sopha

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 13. By พิพัฒน์

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 14. By กฤษดา

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 15. By แอน

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 16. By Renu Kaewyoo

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 17. By อดุลย์ พึ่ง..

  ตอบกลับ

 18. By มณฑาทิพย์ ........

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *