.

“แรบบิท แคช” เผยกลยุทธ์ปฏิวัติการให้สินเชื่อ โดยใช้ข้อมูลทางเลือก ปล่อยสินเชื่อผ่านดิจิทัล 100% รู้ผลอนุมัติพร้อมรับเงินทันที


บริษัท แรบบิท แคช จำกัด เปิดตัวการให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 100% ภายใต้แนวคิด “Money Rabbolution สร้างเครดิตด้วยชีวิตออนไลน์” เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าเดิม พร้อมเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาส มุ่งใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) ในการวิเคราะห์สินเชื่อผ่านเทคโนโลยีทันสมัย ให้ขั้นตอนการสมัครและอนุมัติสินเชื่อทำได้จบรวดเดียวผ่านทางมือถือ โดยล่าสุดได้นำร่องผสานความร่วมมือกับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ผู้นำธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย และฮิวแมนิก้า ผู้ให้บริการ HR Solutions ในการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย

แรบบิท แคช, Rabbit Cash, สินเชื่อ, สินเชื่อออนไลน์, เงินกู้ออนไลน์, สินเชื่อนาโน ,สินเชื่อสวัสดิการ, สินเชื่อ Pay Day Loan ,สินเชื่อผ่อนชำระ ,Buy Now Pay Later

นางสาวรัชนี แสนศิลป์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท แคช จำกัด เปิดเผยว่า แรบบิท แคช ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ในเครือของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับคนไทย ด้วยการพัฒนาการให้บริการสินเชื่อดิจิทัลแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์และสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน พร้อมที่จะทำให้การขอสินเชื่อเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกแก่คนไทยยิ่งกว่าเดิม สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Money Rabbolution สร้างเครดิตด้วยชีวิตออนไลน์” ด้วยการให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและเท่าเทียม สร้างความแตกต่างจากการให้บริการสินเชื่อแบบเดิม โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำภายใต้กระบวนการทั้งหมดผ่านดิจิทัลอย่างแท้จริง มีความเชื่อถือได้และปลอดภัยสูงสุด

บริการสินเชื่อของ “แรบบิท แคช” นั้นได้ถูกออกแบบให้ขั้นตอนการสมัครจนกระทั่งได้รับอนุมัติสินเชื่อนั้นผ่านช่องทางดิจิทัล 100% ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ต้องการความง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยแรบบิท แคชวางแผนใช้ Alternative Data หรือข้อมูลทางเลือกที่แสดงถึง Digital Footprint และ Behavioral Footprint ต่างๆ ของผู้บริโภค มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณารูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน เนื่องจากแรบบิท แคชเป็นบริษัทในเครือบีทีเอส ซึ่งมีธุรกิจในกลุ่มมากมาย ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายที่จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อภายใต้การได้รับความยินยอมจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การขนส่ง การประกัน การซื้อสินค้าหรือบริการ หรือ การแลกคะแนนแรบบิท รีวอร์ด เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่สำคัญจากพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันจะทำให้เราสามารถมองเห็นลูกค้าในมุมที่แตกต่าง และประเมินลูกค้าได้ในหลายมิติ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ากลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไป สามารถได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากแรบบิท แคช ได้ง่ายขึ้น

แรบบิท แคช ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการออกแบบระบบการให้สินเชื่อดิจิทัลให้ง่ายและสะดวกสำหรับผู้บริโภค มีระบบการยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวตนผ่านดิจิทัล สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ได้ทุกธนาคารแบบเรียลไทม์ และวางแผนที่จะเปิดให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อของแรบบิท แคชได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 หลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในเบื้องต้นจะนำเสนอสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือ สินเชื่อนาโน ควบคู่ไปกับสินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อ Pay Day Loan สินเชื่อผ่อนชำระ Buy Now, Pay Later โดยสินเชื่อประเภทอื่นๆ จะออกมาให้บริการในไตรมาสถัดไป

โดยในระยะแรก แรบบิท แคช ได้พัฒนาโมเดลการให้สินเชื่อดิจิทัลผ่านความร่วมมือกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ในการทดลองนำเสนอสินเชื่อเพื่อลูกค้าคนพิเศษที่มีอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าของเคอรี่ เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะคัดเลือกจากกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ที่เป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โลยัลตี้ คลับที่มีประวัติในการจัดส่งสินค้าพัสดุกับทางเคอรี่เป็นประจำ โดยทางบริษัทจะทำการประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้ากลุ่มแรกนี้ เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเงื่อนไขการให้สินเชื่อ ก่อนจะออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่เหมาะสมกับลูกค้าของเคอรี่ทุกคน สามารถใช้บริการได้ในอนาคต

นอกจากนี้แรบบิท แคชและเคอรี่ เอ็กซ์เพรสยังมีการวางกลยุทธ์ร่วมกันในการนำเสนอสินเชื่อและบริการอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ ของแรบบิท แคช ให้กับลูกค้าของเคอรี่ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางเลือกที่ลูกค้าของเคอรี่อนุญาตให้นำข้อมูลมาใช้ได้ เพื่อทำให้ลูกค้าของเคอรี่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วผ่านทางโมบายล์ แอปพลิเคชัน ทั้งของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และแรบบิท แคชด้วย

ทางด้านความร่วมมือกับฮิวแมนิก้านั้น แรบบิท แคช วางแผนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโดยความสมัครใจ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วๆ ไป ให้กับพนักงานของบริษัทที่ใช้บริการ HR Solutions ของกลุ่มฮิวแมนิก้า เฉพาะในกรณีที่บริษัทเหล่านั้นต้องการพิจารณาให้สินเชื่อสวัสดิการนี้เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่บริษัทมอบให้กับพนักงานของตนนอกเหนือจากสวัสดิการอื่นๆ ของนายจ้างเท่านั้น โดยข้อมูลของพนักงานแต่ละคนที่จะนำมาใช้ได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการยินยอมจากพนักงานคนนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยตอนนี้ได้เริ่มทดลองการให้สินเชื่อกับพนักงานของฮิวแมนิก้าและพนักงานในเครือของบีทีเอสกรุ๊ปก่อน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ซึ่งมีฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านคน ลูกค้าจำนวนมากเป็นผู้ขายสินค้าทางออนไลน์ เรามองว่าลูกค้ากลุ่มนี้ในบางส่วนอาจมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือการจัดการสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว ดังนั้น แรบบิท แคชจึงเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของเรา ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดี และต่อยอดการบริการ ด้วยขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสารยุ่งยาก โดยการขอสินเชื่อนั้นสามารถทำได้โดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้บริการกับเคอรี่ภายใต้ความยินยอมของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการส่งพัสดุ มูลค่าการส่งพัสดุ ค่าบริการ รูปแบบการเรียกเก็บเงินจากผู้รับสินค้า ระยะเวลาการใช้บริการกับเคอรี่ หรือประเภทของสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โลยัลตี้ คลับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ แรบบิท แคช ทำความเข้าใจกับลูกค้าได้มากขึ้น และนำไปใช้ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อได้อย่างเหมาะสม ยิ่งลูกค้าที่มีประวัติการใช้บริการกับเคอรี่เป็นประจำ ก็จะทำให้มีข้อมูลที่มากขึ้น ซึ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับพิจารณาสินเชื่อด้วยวงเงินสูงขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้เคอรี่ยังมีแผนการตลาดที่วางร่วมกับทาง แรบบิท แคช ที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มของเราในอนาคตอันใกล้นี้”

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ฮิวแมนิก้า ร่วมมือกับแรบบิท แคช เพื่อนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการ หรือ Welfare Loan ให้บริษัทที่เป็นลูกค้าของฮิวแมนิก้า ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลทั่วไป ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่นายจ้างสามารถมอบให้ลูกจ้างนอกเหนือจากสวัสดิการด้านสุขภาพหรือการดูแลความเป็นอยู่ด้านอื่นๆ ของพนักงานได้ โดยเมื่อต้นเดือนต.ค. ที่ผ่านมาเราได้ริเริ่มเป็นบริษัทแรกที่ให้สินเชื่อสวัสดิการพิเศษของแรบบิทแคชกับพนักงานของฮิวแมนิก้าเอง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเนื่องจากขั้นตอนการสมัครนั้นง่ายและรวดเร็วมาก และตอบโจทย์คนที่ต้องการสภาพคล่องเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เราจำเป็นต้องขอความยินยอมจากบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อสวัสดิการกับเรา รวมถึงพนักงานของบริษัทก่อนที่จะมีการใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้กับพนักงานได้”

นายคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการบริหารและประธานฝ่ายการเงิน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อิออนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแรบบิท กรุ๊ปมาตั้งแต่ปี 2558 ล่าสุดเรามองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ ผ่านการให้บริการสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล จึงร่วมลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท แรบบิท แคชเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยเราสามารถนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในฐานะผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเพื่อสนับสนุนการเติบโต รวมถึงการให้แหล่งเงินทุนในต้นทุนที่ต่ำด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่ม AEON Financial Service ประเทศญี่ปุ่น และให้บริการด้านการดำเนินงานบางส่วนให้กับแรบบิท แคช”

“แรบบิท แคช มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนสังคมไทย พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างธุรกิจออนไลน์ ผู้ประกอบการรายย่อย และคนไทยทุกคน ให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายๆ คนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยตั้งเป้าในการให้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลแก่บุคคลทั่วไปภายในไตรมาสแรกของปีหน้า โดยคาดว่าจะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ล้านบาทในปีแรก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้กับธุรกิจรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ที่ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน รวมถึงผู้ที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ในการสมัครขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไป” นางสาวรัชนี กล่าวสรุป

ติดตามข่าวสารของ แรบบิท แคช เพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ก Rabbit Cash – แรบบิท แคช www.facebook.com/rabbitcash

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *