.

บลจ. พรินซิเพิล เปิดกองทุนใหม่ ‘PRINCIPAL GCLOUD’ รับเทรนด์ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง เติบโตก้าวกระโดด พร้อมขาย IPO 1 – 8 ต.ค.นี้


บลจ. พรินซิเพิล ชี้เทรนด์ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้งโดดเด่น ส่งกองทุนใหม่ ‘PRINCIPAL GCLOUD’ พร้อมขาย IPO 1 – 8 ต.ค.นี้ กระแสเติบโตต่อเนื่อง กองหลักสร้างผลตอบแทน 74% นับแต่จัดตั้ง

พรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง, PRINCIPAL GCLOUD

บลจ. พรินซิเพิล มองเทรนด์ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง เติบโตก้าวกระโดด ชี้นับจากปี 2551 – 2563 มูลค่าตลาดรวมทั่วโลกพุ่งขึ้นถึง 44 เท่า คาดปี 2562 – 2568 เติบโตเฉลี่ย 21% ต่อปี รับยุคดิจิทัล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการใช้ Big Data ที่เติบโตอย่างมาก เตรียมเปิดตัว กองทุนเปิด ‘พรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง’ (PRINCIPAL GCLOUD) เสนอขาย IPO 1 – 8 ตุลาคมนี้ เพื่อลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc (กองทุนหลัก) ชูผลตอบแทนนับแต่จัดตั้งกองทุน 9 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563 ที่ 74% สูงกว่าดัชนีผลตอบแทนดัชนี S&P 500 IT และ Nasdaq

นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจคลาวด์ เซอร์วิสในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยนับจากปี 2551 – 2563 มูลค่าตลาดรวมทั่วโลกมีอัตราเติบโตถึง 44 เท่า และประเมินว่าธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ทั่วโลกในปัจจุบัน มีมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกในอนาคต โดย Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านไอทีชั้นนำของโลก ประเมินว่าภาพรวมธุรกิจให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในปี 2562 – 2568 จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 21% เนื่องจากความต้องการพื้นที่เพื่อจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีอัตราเติบโตอย่างมาก และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตจากการขยายตัวของสังคมออนไลน์ ส่งผลให้การใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้ง กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและการทำงานในยุคดิจิทัลที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก โดยมีโรค COVID-19 เป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น ธุรกิจอี-คอมเมิร์ช, การเรียนและทำงานผ่านระบบออนไลน์

“จากปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นโอกาสดีที่จะเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้หลักจากการให้บริการคลาวด์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้บริการที่มากกว่าการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ (Serverless) แต่ยังครอบคลุมถึงระบบประมวลผลข้อมูล ระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชั่น เพื่อให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์องค์กร ทำให้คลาวด์ เซอร์วิส เข้ามาแทนที่การลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เองของบริษัทต่างๆ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดด้านเครือข่ายและพื้นที่จัดวางเซิร์ฟเวอร์ และค่าใช้จ่ายในการดูแลรวมถึงอัพเดตถูกรวมอยู่กับค่าใช้บริการอยู่แล้ว จุดเด่นอีกสิ่งคือผู้ให้บริการมีรายได้ที่สม่ำเสมอจากค่าบริการสมาชิกแบบรายเดือนหรือ Subscription ทำให้สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องหรือ Recurring Income และเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้อีกในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง มีส่วนแบ่งในตลาดซอฟท์แวร์โดยรวมเพียง 30% เท่านั้น และเป็นธุรกิจที่ได้รับผลเชิงบวกจาก COVID-19 และมีความโดดเด่นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและยุค New Normal” นายวิน กล่าว

นายวิน กล่าวต่อว่า บลจ. พรินซิเพิล จึงเตรียมเปิดตัวกองทุนเปิด ‘พรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง’ หรือ Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD) ชนิดสะสมมูลค่า: PRINCIPAL GCLOUD-A มีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท กำหนดสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท กำหนดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2563 โดยเป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund ที่เข้าลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะเข้าลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน และบริหารโดย Wisdom Tree Management Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการจัดทำ ETF เน้นกลยุทธ์บริหารจัดการแบบ Passive Management (เชิงรับ) เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงคือ BVP NASDAQ Emerging Cloud NTR Index

จุดเด่นเน้นการลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่มีรายได้หลักจาก Cloud Service ภายใต้เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นที่แข็งแกร่ง และ BVP NASDAQ Emerging Cloud NTR Index ใช้วิธีจัดสัดส่วนการลงทุนแบบ Equal-weighted Allocation ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในภาวะที่ภาพรวมธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และเป็นดัชนีที่มีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังที่โดดเด่นเหนือกว่าดัชนีหุ้นเทคโนโลยีอื่นๆ นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและตั้งแต่จัดตั้งกองทุน นอกจากนี้คาดว่ากองทุนฯ จะได้รับประโยชน์จากการรีบาลานซ์ดัชนีเพื่อปรับสมดุลของพอร์ตการลงทุนเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กองทุน WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF มีสถิติย้อนหลังที่โดดเด่น โดยให้อัตราผลตอบแทนนับจากจัดตั้งกองทุน (6 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563) ให้อัตราผลตอบแทน 74% สูงกว่าดัชนี S&P 500 IT และ Nasdaq ที่ให้อัตราผลตอบแทน 53% และ 54% ตามลำดับ และผลตอบแทนนับจากต้นปี 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2563 (YTD) 60% สูงกว่าดัชนี S&P 500 IT และ Nasdaq ที่ให้อัตราผลตอบแทน 26% และ 30% ตามลำดับในช่วงเวลาดังกล่าว (ที่มา : WisdomTree, Bloomberg, S&PG Global, Principal Asset Management )

โดยหุ้นของบริษัทที่เข้าลงทุน อาทิ Zoom Video Communications – Enterprise Storage, Collaboration, and Communications ผู้นำอันดับ 1 ของโลกในธุรกิจออนไลน์ วิดีโอ คอนเฟอเรนซิ่ง ที่มีส่วนแบ่งตลาดถึง 64% ซึ่งมีการพัฒนาแพลตฟอร์มอยู่ตลอดเพื่อรองรับการทำงานแบบรีโมต เวิร์คกิ้ง, Shopify – E-Commerce & Payment Processing ผู้ให้บริการ E-Commerce Solutions เพื่อการจำหน่ายสินค้าออนไลน์แบบครบวงจร ซึ่งมีรายได้กว่า 714 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เติบโตเกือบเท่าตัวในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้, Adobe – Publishing ผู้นำธุรกิจครีเอทีฟ คลาวด์ ที่ตอบโจทย์โลกดิจิทัล มีเดีย ซึ่งมีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังจากเปลี่ยนระบบจัดเก็บค่าบริการเป็นแบบ Subscription (ที่มา: Individual company website 2Q20, Principal Asset Management)

“ปัจจุบันการใช้งานคลาวด์ กำลังกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของโลก เช่นเดียวกับพลังงานไฟฟ้า เครือข่ายการสื่อสาร และยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น การเกิดขึ้นของ Internet of Things และการใช้ Big Data ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีโอกาสเติบโตอย่างมีศักยภาพพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แนะนำเป็นหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจและเพิ่มเติมในพอร์ตการลงทุน” นายวิน กล่าว

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD) กำหนดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 1-8 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02 686 9595 หรือ www.principal.th หรือ Principal TH Mobile App

คำเตือน
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม / กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น