.

[รับจำนำทอง] จำนำทองที่ไหนดี? ดอกเบี้ยจำนำทองต่ำสุด 0.25% ให้วงเงินสูงสุดบาทละ 15,000 ก่อนจำนำทองต้องอ่าน!


best-choice-pawn-gold-loan-low-interest-rateทองเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่มีมูลค่าสูง และช่วยเราได้ในช่วงเวลาวิกฤต และฉุกเฉิน จำเป็นต้องใช้เงินด่วน ทองก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เราได้ ด้วยสินเชื่อจำนำทอง

อนันต์มันนี่ เห็นว่าช่องทางหรือสถานที่รับจำนำทอง มีหลายกลุ่ม และแต่ละกลุ่มที่รับจำนำทอง จะมีเงื่อนไข และกำหนดอัตราดอกเบี้ยในการจำนำทองไม่เท่ากัน จึงอยากจะนำมาเขียนสรุปย่อ ให้แฟนๆ อนันต์มันนี่ หรือท่านที่กำลังหาข้อมูลในการจำนำทอง ได้ใช้พิจารณากันนะจ๊ะ

ลักษณะสินเชื่อ : สินเชื่อเงินด่วน อเนกประสงค์ โดยมีทองเป็นหลักประกัน (จำนำทอง)

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

สถานที่ให้บริการ : มี 5 กลุ่มหลักๆดังนี้
1.) โรงรับจำนำของรัฐ หรือสถานธนานุเคราะห์ ดำเนินงานโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.) สถานธนานุบาล เป็นโรงรับจำนำของรัฐเช่นกัน แต่ดำเนินงานโดย สำนักงานเทศบาล หรือกรุงเทพมหานคร
3.) โรงรับจำนำเอกชน เช่น โรงรับจำนำ อีซี่ มันนี่ (Easy Money) เป็นโรงรับจำนำสไตล์โมเดิร์นทันสมัยไม่แพ้สถาบันการเงินอื่นๆ ณ มิ.ย. 56 มีสาขาแล้วกว่า 27 สาขาทั่วประเทศ
4.) ธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
5.) ร้านทอง

ข้อเสนอในการรับจำนำทอง ของแต่ละกลุ่ม :
จำนำทอง @ โรงรับจำนำของรัฐ หรือสถานธนานุเคราะห์
อัตราดอกเบี้ย :
+ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน
+ เงินต้น 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน
+ เงินต้น 25,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1.00% ต่อเดือน
*อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศของสถานธนานุเคราะห์

วงเงินจำนำ : สูงสุด 15,000 บาท/ทองคำ 1 บาท
*เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ ของสถานธนานุเคราะห์ 

ระยะเวลาของทรัพย์จำนำ : 4 เดือน 30 วัน หรือประมาณ 5 เดือน
+ ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลากว่า 4 เดือน และไม่ไถ่คืนภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ย ทรัพย์จำนำนั้นก็จะหลุดเป็นสิทธิของสถานธนานุเคราะห์

เงื่อนไข :
+ รับจำนำทอง ให้รายละไม่เกิน 100,000 บาท
+ รับจำนำเพชรที่เป็นรูปพรรณ รายละไม่เกิน 60,000 บาท
+ รับจำนำสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องเขียน เครื่องไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ รายละไม่เกิน 20,000 บาท
+ เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวัน

พิเศษ : สามารถขอผ่อนเงินต้นได้ และขอเพิ่มเงินต้นได้ หากทรัพย์จำนำนั้นมีมูลค่าสูงพอที่จะ ประเมินราคารับจำนำได้รับจำนำทอง, จำนำทองที่ไหนดี, ดอกเบี้ยจำนำทองต่ำสุด
จำนำทอง @ สถานธนานุบาล
อัตราดอกเบี้ย :
+ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน
+ เงินต้น 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1.00% ต่อเดือน
+ เงินต้น 15,001 บาท คิดดอกเบี้ยดังนี้
     -เงินต้น 2,000 บาทแรก คิดดอกเบี้ย 2.00% ต่อเดือน
     -เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน
*อ้างอิงจากสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร
*อัตราดอกเบี้ยสถานธนานุบาล อื่นๆ อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ระหว่าง 0.25% – 2.00% ต่อเดือน เช่นกันจ๊ะ
*อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศของสถานธนานุบาล นั้นๆ

วงเงินจำนำ : สูงสุด 13,000 – 15,000 บาท/ทองคำ 1 บาท
*เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ ของสถานธนานุบาล

ระยะเวลาของทรัพย์จำนำ : 4 เดือน 30 วัน หรือประมาณ 5 เดือน
+ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลากว่า 4 เดือน และไม่ไถ่คืนภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ย ทรัพย์จำนำนั้นก็จะหลุดเป็นสิทธิของสถานธนานุเคราะห์
+ทั้งนี้บางที่ อาจจะผ่อนผันให้ระยะวลานานกว่านี้อีก 1-2 เดือนจ๊ะ

เงื่อนไข : เป็นไปตามประกาศของสถานธนานุบาล นั้นๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่จุดให้บริการนะจ๊ะ

จำนำทอง @ โรงรับจำนำเอกชน เช่น โรงรับจำนำ อีซี่ มันนี่ (Easy Money)
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย 15 % ต่อปี
+ หากลูกค้านำทรัพย์มาจำนำ ระยะไถ่ถอนไม่เกิน 5 เดือนจะคิดตาม พ.ร.บ.โรงรับจำนำ ดังนี้
+ เงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท ดอกเบี้ย 2.00% ต่อเดือน
+ เงินต้นเกิน 2,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน

วงเงินจำนำ : สูงสุด 13,000 – 15,000 บาท/ทองคำ 1 บาท
+อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ติดต่อสอบถามที่จุดบริการอีกครั้งนะจ๊ะ

ระยะเวลาของทรัพย์จำนำ :  5 เดือน
+ ระยะเวลาในการไถ่ถอนทรัพย์จำนำ ลูกค้าเลือกได้ภายในระยะเวลา 5 เดือน
+ สามารถจะต่อตั๋วจำนำ ออกไปได้อีกเป็นระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งอาจจะเพิ่มเป็นเวลาหลายเดือน หรือหลายปีก็ได้

เงื่อนไข :
+รับจำนำให้รายละไม่เกิน 100,000 บาท
+เงื่อนไขอื่นๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่จุดให้บริการนะจ๊ะ

ผู้ให้บริการ : โรงรับจำนำ อีซี่ มันนี่ (Easy Money) บริหารโดย บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด สำนักงานใหญ่อยู่ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
+อีซี่ มันนี่ “บริษัทมาตรฐาน” ให้บริการรับจำนำได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากรัฐบาล เปิดบริการทุกวัน
+ให้บริการภายใต้นโยบาย “โรงรับจำนำ มาตรฐานใหม่ ให้ราคาสูง เป็นธรรม มั่นคง โปร่งใส บริการฉับไว รับใช้ประชาชน”
+ทันสมัย โปร่งใส 3 นาทีได้เงิน เปิดบริการแล้ว 27 สาขาทั่วประเทศ (จำนวนสาขา ณ มิ.ย. 2556)
+โทรศัพท์ : สนญ. 02-958-1355 ถึง 9
+ติดตามข่าวสารได้ที่ : www.facebook.com/EasyMoneyTHAILANDeasy-money-pawn-shop

จำนำทอง @ ธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย :
+วงเงิน 1,000 – 1 แสนบาท ดอกเบี้ย MGR – 4.67% ต่อปี = 11.88% ต่อปี หรือ 0.99% ต่อเดือน
+วงเงิน 1 แสน – 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย MGR – 6.35% ต่อปี = 10.20% ต่อปี หรือ 0.85% ต่อเดือน
*อัตราดอกเบี้ยข้างต้น อ้างอิงตามประกาศ ของธนาคารไทยเครดิตฯ

วงเงินจำนำ :
+สำหรับลูกค้า สาขา/สาขาย่อย : วงเงิน 1,000 บาท ขึ้นไป สูงสุดต่อรายไม่เกิน 2.00 ล้านบาท
+สำหรับลูกค้า สำนักธุรกิจ : วงเงิน 1,000 บาท ขึ้นไป สูงสุดต่อรายไม่เกิน 10.00 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สินเชื่อทองแลกเงิน @ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ดอกเบี้ยถูกสุด 0.85% ต่อเดือนGold-pawn-loans

จำนำทอง @ ร้านทอง
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยประมาณ 1.00% – 3.00% ต่อเดือน
*อัตราดอกเบี้ยแล้วร้านทองในแต่ละพื้นที่กำหนดจ๊ะ

วงเงินจำนำ : ประมาณ 70-85% ของราคาทองในวันนั้นๆ

ระยะเวลาของทรัพย์จำนำ :  แล้วแต่ตกลงกัน หรือตามที่ร้านทองแต่ละร้านกำหนด

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่มีทอง แต่ร้อนเงิน จำเป็นต้องใช้เงินด่วน ทองคำที่มีช่วยได้ กับสินเชื่อจำนำทอง รับเงินไว เลือกจำนำทอง กับ 5 กลุ่มนี้ ตามแต่สะดวก แต่ถ้าจะให้ดี อนันต์มันนี่ ขอแนะนำตามลำดับดังนี้
+ จำนำทองกับ สถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) ดอกเบี้ยถูกสุดเพียง 0.25% ต่อเดือน
+ หรือจะจำนำทองกับ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ก็น่าสนใจ ดอกเบี้ยสูงสุดเพียง 0.99% เดือน
+ แต่ถ้าไม่สะดวก ก็จำนำทองกับโรงรับจำนำเอกชนใกล้บ้านก็ได้ ดอกเบี้ยถูกกว่าจำนำกับร้านทอง
+ หรือถ้าอยู่ใกล้สาขาของ โรงรับจำนำ Easy Money ก็แวะได้เลยนะจ๊ะ ดอกเบี้ยไม่หนักเท่าไหร่ เพียง 1.25% ต่อเดือนเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : สถานธนานุเคราะห์, สถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร, โรงรับจำนำ Easy Money, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

Like & Share This :

Comments


  1. By ศรินยา

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

      ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *