.

กอช. เดินหน้าเต็มกำลัง เร่งเตรียมคนไทยให้มีรายได้เพียงพอในวัยสูงอายุ


กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ระบุ ผู้เป็นสมาชิก กอช. จะมีรายได้ต่อเดือนในวัยสูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลเท่านั้น โดยเมื่ออายุครบ 60 ปี สมาชิก กอช. จะมีรายได้ 2 ทางทุกเดือนจากเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพที่รับจาก กอช. และอีกทางหนึ่งคือเบี้ยยังชีพจากรัฐ ขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่เป็นสมาชิก กอช. จะได้รับเพียงเบี้ยยังชีพจากรัฐด้านเดียว

นายสมพร จิตเป็นธม

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า จากสภาพสังคมไทยที่อีกไม่นานจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ จนคนวัยทำงานและรัฐบาลต้องรับภาระหนักในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนชรา จะเห็นได้จากการที่รัฐเพิ่งประกาศแนวคิดเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกว่าเท่าตัว เพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพ จึงเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นของรัฐซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดหารายได้และที่มาของเงินเพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุนี้ อย่างไรก็ดีกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐที่จะช่วยเตรียมตัวให้คนไทยมีรายได้ต่อเดือนที่แน่นอนและเพียงพอในอนาคตได้

“คนที่เป็นสมาชิก กอช. เมื่อออมเงินกับกองทุนจนถึงอายุ 60 ปีแล้ว กอช. จะเริ่มจ่ายเงินที่ออมมาคืนให้กับสมาชิก โดยทยอยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 600 บาท ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกคนนั้นมีเงินสะสมอยู่เท่าไหร่ ได้เงินสมทบจากรัฐบาลมาแล้วกี่บาท รวมกับดอกผลจากการลงทุน ยกตัวอย่างสมาชิกที่ออมมากพอจนสมมติว่ามีสิทธิได้รับเงินคืนเป็นบำนาญเดือนละ 1,000 บาทไปตลอดชีวิต และยังได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งหากเป็นไปตามแนวคิดที่รัฐจะเพิ่มให้เป็นอย่างน้อย 1,500 บาทต่อเดือน เท่ากับว่าสมาชิก กอช. ผู้นั้นก็จะมีรายได้แน่นอนไม่ต่ำกว่า 2,500 บาทต่อเดือนไปจนกว่าจะเสียชีวิต ขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กอช. และไม่เคยออมเงินกับ กอช. มาก่อน ก็จะได้รับเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านเดียวเท่านั้น” นายสมพรกล่าว

ทั้งนี้ กอช. เป็นรูปแบบการออมภาคสมัครใจสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะออมเงินเพื่อให้ตนเองมีหลักประกันรายได้ต่อเดือนที่แน่นอนและเพียงพอดูแลตัวเองยามชรา โดยเมื่ออายุครบ 60 ปีสมาชิกจะเริ่มได้รับเงินออมคืนเป็นรายเดือนเท่านั้น เรียกว่าเงินบำนาญ หรือ เงินดำรงชีพ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ปริมาณเงินออมที่สมาชิกมีอยู่ในกองทุน โดยมีรัฐบาลช่วยสมทบเงินออมให้ด้วยตลอดระยะเวลาการส่งเงินของสมาชิก ปัจจุบัน กอช. มีแรงงานนอกระบบที่เป็นสมาชิกกองทุนแล้วจำนวน 531,611 ราย ในจำนวนนี้ยังมีสมาชิกอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ส่งเงินสะสมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่รวมถึงแรงงานนอกระบบอีกกว่า 25 ล้านคนทั่วประเทศที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกกองทุน กอช. จึงต้องเร่งเดินหน้าทำความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นของการออม และผลักดันให้เกิดการตัดสินใจสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม 02-017-0789 ในวันและเวลาทำการ และติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ … “กอช. ออมสบาย ได้บำนาญ” www.nsf.or.th

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *