.

กอช. ชวนนักเรียน-นักศึกษา เริ่มออมวันนี้ สร้างหลักประกันพื้นฐานยามชราภาพ


กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครสมาชิก เริ่มออมตั้งแต่อายุยังน้อยให้พลังดอกเบี้ยทบต้นทำงาน รอรับเงินบำนาญตลอดชีวิต

กองทุนการออมแห่งชาติ

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า การออมเพื่อยามชราภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญ ควรมีการเตรียมความพร้อมโดยวางแผนทางการเงินให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในการดำรงชีพในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ กอช. เป็นเครื่องมือการออมเพื่อยามชราภาพประเภทหนึ่งในระบบการออมภาคสมัครใจ ซึ่งมีกลไกในการเปิดโอกาสให้ผู้มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบที่ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญที่มีการจ่ายสมทบโดยรัฐบาลหรือนายจ้าง มีสิทธิ์ออมเงินระยะยาวไปจนถึงอายุ 60 ปี โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ให้เงินสมทบเพิ่มในรูปแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ พร้อมผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยประจำ 12 เดือน เฉลี่ยของ 7 ธนาคาร (ธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง) เพื่อที่จะมีโอกาสในการรับเงินบำนาญไปจนกว่าจะเสียชีวิต

อย่างไรก็ดี หากมีการออมตั้งแต่อายุยังน้อยและมีการออมสม่ำเสมอ ย่อมส่งผลให้พลังดอกเบี้ยทบต้นทำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อเวลายิ่งผ่านไป ผลตอบแทนของเงินฝากจะไม่ใช่เพียงดอกเบี้ยของเงินต้นที่ได้ฝากไว้เท่านั้น แต่จะได้รับดอกเบี้ยของดอกเบี้ยตามจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “ยิ่งออมเร็ว ยิ่งสบาย” จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียน นักศึกษา ที่มีเวลาในการเก็บออมระยะยาวมาเริ่มออมเงินกับ กอช. ออมง่าย ยืดหยุ่นสูง โดยมีรัฐช่วยออม พร้อมการันตีผลตอบแทน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองในยามชราภาพ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม 02-017-0789 ในวันและเวลาทำการ และติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ … “กอช. ออมสบาย ได้บำนาญ” www.nsf.or.th

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *