.

กอช. ย้ำ สมาชิกกลุ่มพิเศษ อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่สมัครสมาชิกภายใน 25 ก.ย. 59 มีสิทธิรับเงินสมทบจากรัฐนาน 10 ปี พร้อมโอกาสรับบำนาญตลอดชีพ


กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แจ้งย้ำสมาชิกกลุ่มสิทธิพิเศษ ผู้ที่สมัครสมาชิก กอช. ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการกองทุน จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2559 และในวันที่สมัครมีอายุ 50 ปีขึ้นไป เฉพาะสมาชิกกลุ่มนี้มีสิทธิได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล เป็นเวลา 10 ปีนับจากอายุของสมาชิกผู้นั้นในวันที่สมัคร แนะนำควรส่งเงินสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับเงินสมทบตลอดระยะเวลาที่ออม สูงสุด 1,200 บาทต่อปี พร้อมสิทธิได้รับบำนาญตลอดชีวิตหากส่งเงินสะสมครบจำนวนตามเกณฑ์

กองทุนการออมแห่งชาติ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ปกติอายุของผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก กอช. และการส่งออมต้องไม่เกินอายุ 60 ปีเท่านั้น ซึ่งจะได้รับเงินสมทบจากรัฐและผลตอบแทนการลงทุนตามกำหนด แต่ที่ผ่านมาในช่วง 1 ปีแรกของการเปิดกองทุน กอช. เคยปลดล็อคให้ผู้ที่อายุเกิน 60 ปีสามารถสมัคร กอช. ได้ ซึ่งหมดเขตไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 โดยผู้ที่สมัคร กอช. ในช่วงนั้นและในวันที่สมัครมีอายุ 50 ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิระยะเวลาออมและรับเงินสมทบจากรัฐบาล เป็นเวลา 10 ปีนับจากอายุของสมาชิกในวันที่สมัคร เช่น สมัครสมาชิกเมื่ออายุ 55 ปีและสมัครภายในวันที่ 25 ก.ย. 59 จะมีสิทธิออมและรับเงินสมทบจนถึงอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ส่วนสิทธิอื่นๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิรับเงินสมทบตลอดระยะเวลาการออม เป็นไปตามอัตราจ่ายเงินสมทบแก่สมาชิก กอช. ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป รับเงินสมทบสูงสุด 1,200 บาทต่อปี สิทธิได้รับการค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ออม รวมถึงสิทธิการได้รับบำนาญที่ กอช. จะจ่ายให้เป็นประจำทุกเดือนไปตลอดชีวิตถ้าสมาชิกมีการออมครบระยะเวลา 10 ปี และส่งเงินออมเต็มจำนวนปีละ 13,200 บาทครบทุกปีอีกด้วย

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถลาออกจากกองทุนได้เช่นกัน แต่หากลาออกก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์จะไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล โดยสมาชิกจะได้รับเงินสะสมของตนเองคืนเป็นเงินก้อนในครั้งเดียว พร้อมผลตอบแทนการลงทุนตามภาวะตลาด ณ วันที่ไถ่ถอน ซึ่งการที่ผลตอบแทนของสมาชิกไม่ได้รับการค้ำประกันเป็นเพราะสมาชิกขอลาออกก่อนครบกำหนดระยะเวลาการออมตามกฎหมาย ส่วนผู้ที่ลาออกหลังจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เพราะไม่ประสงค์จะออมเป็นเวลา 10 ปีตามสิทธิพิเศษที่ได้รับนั้น กรณีนี้ สมาชิกจะได้รับเงินคืนทั้งส่วนที่เป็นเงินสะสมของสมาชิกเอง และเงินสมทบจากรัฐบาล พร้อมผลตอบแทนการลงทุนของทั้งเงินสะสมและเงินสมทบที่ได้รับการค้ำประกัน แต่ไม่ได้รับคืนเป็นเงินก้อน โดย กอช. จะจ่ายเงินคืนในรูปแบบทยอยจ่ายเป็นรายเดือน เนื่องจากสมาชิกอายุครบ 60 ปีเข้าเกณฑ์เป็นผู้สูงอายุซึ่งจะเกิดสิทธิรับบำนาญแล้วตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มพิเศษใช้สิทธิออมเพื่อรับเงินสมทบให้ครบระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการวางแผนเกษียณกับ กอช. ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปฯ กอช. ไว้ตรวจสอบข้อมูลเงินออมได้ตลอดเวลาเหมือนเป็นบัญชีสมาชิก หรือเลือกใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ของสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 และที่ www.nsf.or.th … คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *