.

นิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครทุน บัณฑิตศึกษาแบบเต็ม “NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS 2016”


โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand – ASEAN Scholars Awards ( NZ – AS ) แบบเต็มจำนวน เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2559

ทุนเรียนต่อ นิวซีแลนด์ 2558

หลักสูตรที่ให้ทุนมีทั้งหมด 6 กลุ่มสาขา ได้แก่

1. Agriculture Development ครอบคลุมการบริหารธุรกิจและการจัดการการเกษตร กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์อาหาร ไบโอเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาชนบท

2. Renewable Energy พลังงานหมุนเวียน

3. Disaster Risk Management เน้นด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดการความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4. Public Sector Management ครอบคลุมสาขาวิชากฏหมาย กระบวนการยุติธรรม บริหารรัฐกิจ การเมืองการปกครอง ฯลฯ

5. Private Sector Development ครอบคลุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การค้า พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารซัพพลายเชน รวมไปถึงสาขาการท่องเที่ยวและพลังงานหมุนเวียน

6. English Language Teaching การสอนภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 39 ปี และมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 2 ปี
2. มีประสบการณ์ทำงานตรงกับสาขาวิชาที่จะสมัคร
3. มีคะแนนสอบ IELTS ( Academic ) 6.5
4. ได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ ( Letter of Offer )
5. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nzembassy.com/thailand/news/newzealand-asean-scholarship-2015
หรือ www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/thailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ ที่ Sirikarn.thammawijit@mfat.govt.nz โทรศัพท์ 02 254 2530 ต่อ 29 หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 กรกฏาคม 2558

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น