.

บลจ.กสิกรไทย เปิดตัว K-Cyber Invest โฉมใหม่ ใช้งานสะดวกและง่ายกว่าเดิม


บลจ.กสิกรไทย เปิดตัว K-Cyber Invest โฉมใหม่ ใช้งานสะดวกและง่ายกว่าเดิม พร้อมคุณสมบัติครบเครื่องเรื่องวางแผนการลงทุน

k-euapun-k-cyber-invest

บลจ.กสิกรไทย ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย หรือ K-Cyber Invest โฉมใหม่ ทั้งเพิ่มฟีเจอร์เรื่องการวางแผนลงทุนแบบพอร์ต หรือเมนู Fund Navigator ให้ค้นหากองทุนที่ใช่ได้สะดวก ง่ายขึ้น มาพร้อมจอแสดงผลโฉมใหม่ที่ดูง่ายทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟม เปิดให้บริการแล้ววันนี้

นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า เพื่อรองรับการทำธุรกรรมด้านการลงทุนในกองทุนรวมกสิกรไทยผ่านทางระบบออนไลน์ บลจ.กสิกรไทยได้เปิดตัวบริการ K-Cyber Invest โฉมใหม่ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีความทันสมัย ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ด้านการวางแผนการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การลงทุนของตนเอง อาทิ การเพิ่มเมนูพอร์ตลงทุนที่ให้ผู้ลงทุนเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนของตนเองกับพอร์ตการลงทุนที่แนะนำ และการเพิ่มเมนูค้นหากองทุน (Fund Navigator) ซึ่งเป็นตัวช่วยให้ค้นหากองทุนได้ง่ายและสะดวกขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบแสดงผลรูปแบบใหม่ที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นทั้งบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโพน

สำหรับเมนูพอร์ตลงทุนบนบริการ K-Cyber Invest ได้เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เข้ามาเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนเป็น Portfolio หรือการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง โดยเริ่มต้นจากโปรแกรมจะสรุปพอร์ตการลงทุนซึ่งแสดงสัดส่วนตามประเภทสินทรัพย์ที่ลูกค้าลงทุนอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งจะแสดงพอร์ตการลงทุนที่โปรแกรมแนะนำเพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบดูผลตอบแทนย้อนหลังระหว่างพอร์ตการลงทุนของตนเองกับพอร์ตการลงทุนที่โปรแกรมแนะนำ ให้ลูกสามารถเลือกนำไปปรับใช้หรือปรับสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองได้

นางสาวเอื้อพันธ์กล่าวต่อไปว่า บลจ.กสิกรไทยให้ความสำคัญกับเรื่องการวางแผนการลงทุนจึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือช่วยในเรื่องการจัดพอร์ตการลงทุน ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดตัวบริการ “My Port Simulator” หรือบริการจำลองพอร์ตการลงทุน ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนได้ทดลองจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเอง ก่อนนำไปลงทุนจริง ซึ่งมีผู้ลงทุนให้ความสนใจเข้ามาทดลอดใช้งานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว โดยได้นำเอาพอร์ตการลงทุนที่บลจ.กสิกรไทยแนะนำ มาใส่เพิ่มบนระบบบริการ K-Cyber Invest ด้วย

“บริษัทเชื่อว่า K-Cyber Invest รูปแบบใหม่ที่เพิ่มคุณสมบัติเรื่องพอร์ตการลงทุนแนะนำนี้ จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการช่วยวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถดูผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนจากพอร์ตลงทุนของตนเองกับพอร์ตการลงทุนที่แนะนำของบลจ.กสิกรไทยได้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่า มีผู้ใช้บริการ K-Cyber Invest ประมาณ 21% ที่มีพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเอาชนะพอร์ตการลงทุนแนะนำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขณะที่มีผู้ใช้บริการ K-Cyber Invest ถึง 79% ที่อาจจะยังไม่มีการวางแผนการลงทุนเป็นพอร์ตหรือมีพอร์ตการลงทุนที่ยังไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเอง จึงทำให้มีผลตอบแทนที่ไม่สามาถเอาชนะพอร์ตการลงทุนแนะนำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายหลักของเรา คือคนกลุ่มหลังที่น่าจะได้รับประโยชน์จากตัวช่วยนี้ ขณะที่คนกลุ่มแรกก็จะเข้ามาช่วยให้สามารถวางแผนจัดการพอร์ตการลงทุนที่ดีอย่างสม่ำเสมอด้วย” นางสาวเอื้อพันธ์กล่าว

ส่วนเมนูค้นหากองทุน (Fund Navigator) เป็นเมนูใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในบริการ K-Cyber Invest เพื่อตอบโจทย์เรื่องความสะดวกในการค้นหากองทุนของบลจ.กสิกรที่มีอยู่มากมายได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ทั้งการเลือกค้นหากองทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งมีให้เลือก 5 กลุ่มกองทุน ได้แก่ กลุ่ม Liquidity ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะสั้น รับความเสี่ยงได้น้อยและต้องการสภาพคล่องสูง, กลุ่ม Stability ที่ต้องการลงทุนยาวขึ้นเพื่อโอการรรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตารสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี, กลุ่ม Income ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถรับความผันผวนได้ต่ำ, กลุ่ม Growth ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้ในระยะสั้น และกลุ่ม Opportunity ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนสอดคล้องกับสภาพตลาด นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถค้นหากองทุนโดยเลือกค้นหาตามประเภทสินทรัพย์ หรือเลือกค้นหากองทุนที่ตอบโจทย์กับตนเองด้วยการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นง่ายๆ หรือแม้แต่การค้นหากองทุนโดยระบุเงื่อนไขตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้บริการ K-Cyber Invest โฉมใหม่ ยังได้ปรับปรุงหน้าจอการแสดงผล ทั้งหน้าจอแสดงพอร์ตการลงทุน เมนูซื้อ/ขายและสับเปลี่ยน เป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการใช้งานที่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ผ่านการใช้งานทั้งบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมารท์โฟนต่างๆ

บริการ K-Cyber Invest โฉมใหม่ เปิดให้ลูกค้าเข้าใช้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นี้เป็นต้นไป ส่วนลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการ K-Cyber Invest หรือบริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย สามารถสมัครใช้บริการดังกล่าวได้ทาง www.kasikornasset.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น