.

กอช. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ย้ำการออมและความพอเพียง เป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ยั่งยืน


กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. น้อมนำหลักการทรงงาน การออมภาคประชาชนคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กเพื่อการพัฒนาในภาพรวมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พร้อมชวนประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของความพอดี ความสมเหตุสมผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ตามหลักปรัชญาพอเพียง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนได้ในอนาคต

กอช

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนไทยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองเรื่องการชราภาพจากภาครัฐ เพราะคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะมีชีวิตยากจนหรือลำบากมากขึ้นเมื่อเป็นผู้สูงอายุ หลักการก็คือในตอนที่ยังมีแรงทำงาน เมื่อมีรายได้ก็ควรกันเงินส่วนหนึ่งไม่ต้องมากมายแบ่งไว้ออม เพื่อเก็บเงินออมส่วนนี้ไว้ใช้จ่ายตอนเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีแรงหารายได้ด้วยตัวเองแล้ว โดยรัฐบาลจะสนับสนุนสมทบเงินออมให้เพิ่มเร็วขึ้นด้วยอีกทางหนึ่ง พร้อมคุ้มครองยามชราภาพด้วยการจ่ายบำนาญให้ตลอดชีวิตของสมาชิกที่มีการออมครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จะเห็นว่าแนวคิดการออมแบบ กอช. สามารถสะท้อนคุณค่าของหลักปรัชญาพอเพียงได้อย่างชัดเจน คือ ออมแต่พอดีมีเหตุผล ไม่ทำให้ตนเองลำบากมากเกินไป แต่ก็เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับชีวิตในอนาคต ซึ่งก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ตัวเอง ลดความเสี่ยงที่ต้องตกอยู่ในภาวะพึ่งพิง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและประหยัดอดออมอย่างมีเหตุผล พระองค์ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรเป็นที่ตั้ง ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนตามกรอบทางสายกลาง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ จากการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาที่จุดเล็กๆ ก่อน ซึ่งจะส่งผลขยายวงกว้างนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้ในที่สุด นับเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ดังที่ปรากฏตามพระราชดำรัสบางส่วนที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะอยู่มั่นคงก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป

“การออมเงินวันนี้เพื่อความเป็นอยู่ที่พอดีพอเพียงในอนาคตตามแนวทาง กอช. จึงเป็นการดำเนินรอยตามคำสอนของพระองค์อย่างแท้จริง ที่เงินออมของสมาชิกแต่ละคนเป็นการออมเพื่อตัวเอง เป็นเสาเข็มของรากฐานความมั่นคงในชีวิต โดยการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาที่จุดเล็กๆ ในระดับปัจเจกบุคคล ใครที่มีการออมอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะทีละเล็กละน้อย ก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกันด้วย ทั้งส่วนที่เป็นเงินสมทบได้เพิ่มและส่วนที่เป็นดอกผล และถ้าสมาชิกออมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามเกณฑ์ของกฎหมาย เมื่อเงินออมก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นก็รอรับผลประโยชน์อีกส่วนหนึ่งในอนาคตคือเงินบำนาญรายเดือนที่จะเป็นความคุ้มครองให้ได้มีชีวิตที่พอดีพอเพียงไปตลอดชีวิต ตรงตามหลักปรัชญาความพอเพียงว่าด้วยความยั่งยืนนั่นเอง” นายสมพรกล่าว

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม 02-017-0789 ในวันและเวลาทำการ และติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ … เกษียณสุขใจ มีบำนาญใช้ ออมอุ่นใจกับ กอช. www.nsf.or.th

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *