.

[2556]สรุป 17 กองทุน LTF & RMF UOB ปี 2013 ยูโอบี LTF ปีนี้เต็งแชมป์จ้า!


กองทุน LTF UOBกองทุน LTF, RMF บลจ.ยูโอบี ฯ ไม่พูดถึงไม่ได้ เพราะเค้าจัดหนักให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และกองทุนเดิมที่เคยอยู่ภายใต้การบริหารของ บลจ.ไอเอ็นจี ฯ อนันต์มันนี่ ก็แอบชื่นชมอยู่เสมอ

หลังจาก บลจ.ยูโอบี ควบรวม ING เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ในช่วงกลางปี 2556 ที่ผ่านมา ทำให้กองทุน LTF และ RMF ของค่ายนี้เพิ่มขึ้นเป็น 17 กอง ให้แฟนๆ นักลงทุนได้เลือกอย่างจุใจ แล้วจะเลือกลงทุนซื้อ LTF RMF ของยูโอบี ฯ กองไหนดีหละปีนี้

ถึงแม้ว่าปีนี้ Performance ของกองทุนรวมหลายๆ บลจ. ทำได้ไม่ค่อยจะดีนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากความผันผวนทั้งจากสถานการณ์ภายใน และภายนอกประเทศ ที่คอยกดดัน บั่นทอน ความเชื่อมั่น และสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา แต่กองทุน LTF & RMF by UOB อนันต์มันนี่ ก็ยังแอบชอบนะ จึงขอรวบรวมข้อมูลมาสรุป ให้แฟนๆได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนซื้อกองทุน LTF RMF กันนะจ๊ะ

บลจ.ยูโอบี ฯ มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว “LTF” ให้แฟนๆเลือกลงทุน รวมแล้วก็ 5 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ “RMF” อีก 12 กองทุนจ๊ะ เยอะหน่อยนะ อนันต์มันนี่ ขอสรุปเรียงตามลำดับผลตอบแทนที่แต่ละกองทุนทำได้ก็แล้วกันนะจ๊ะ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว “LTF” 4 อันดับแรกของเป็นกองทุนเดิมของ ING นะจ๊ะ
1.)กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว หรือ BIG CAP-D LTF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +16.00%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +24.35%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +20.55%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +34.05%

2.)กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว หรือ CG-LTF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +13.81%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +26.63%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +19.06%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +36.60%

3.)กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว หรือ VALUE-D LTF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +11.40%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +22.10%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.92%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +36.34%

4.)กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว หรือ 70/30-D LTF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +8.65%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.08%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +13.86%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +26.30%

5.)กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว หรือ UOBLTF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +5.26%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +14.75%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +16.70%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +32.37%

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ “RMF”ลำดับที่ 1 เป็นกองทุนเดิมของ ING อีกแล้วจ๊ะ
1.)กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ ERMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +9.61%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +21.30%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.29%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +34.27%

2.)กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ UOBEQRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +6.57%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.00%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.68%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +32.81%

3.)กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 หรือ CPRMF3
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.96%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +4.31%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +3.51%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +5.38%

4.)กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4 หรือ CPRMF4
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.77%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +3.78%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +3.91%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +5.91%

5.)กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 หรือ CPRMF2
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.83%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +4.28%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +3.23%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +4.42%

6.)กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 หรือ CPRMF1
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.41%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +3.85%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +3.01%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +4.42%

7.)กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 หรือ CPRMF5
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.74%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +4.11%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +3.60%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +5.66%

8.)กองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ UOBSVRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.22%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.46%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.44%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.88%

9.)กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SVRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.05%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.30%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.36%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.73%

10.)กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ GBRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +1.67%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.86%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.40%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.16%

11.)กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ UOBGBRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +1.32%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.47%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.85%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.76%

12.)กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ-H หรือ UOBGRMF-H
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = -22.56%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = -25.46%

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนข้างต้น เป็นข้อมูลสิ้นสุดเพียง ณ วันที่ 20/11/2556 เท่านั้น พ้นจากนี้ไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คําเตือน:
1.)การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล, นโยบายการลงทุน, ความเสี่ยงของการลงทุน ในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
2.)ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
3.)ข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เป็นการสรุป รวบรวม และเรียบเรียง ตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลในอดีตเท่านั้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทุน LTF, RMF ของ บลจ.ยูโอบี โดยเฉพาะกองทุนที่แต่เดิมบริหารโดย บลจ.ไอเอ็นจี ฯ สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น ได้ลุ้นแชมป์ผลตอบแทนสูง อยู่บ่อยๆ และในปี 2556 ก็สามารถบริหารได้ดีเลยทีเดียว

เพื่อให้ได้รับทั้งสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าใคร แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวม LTF หรือ RMF ของ ยูโอบี ก็ลองพิจารณาดูก่อนเลยนะจ๊ะ หรือจะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานกับกองทุนของ บลจ.อื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนก็ได้จ๊า

AnanMoney ผู้เรียบเรียง ขอขอบคุณข้อมูล อ้างอิงจาก UOBamth.co.th, UOBam.co.th และ MorningStarThailand.com

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *