.

[2556]สรุป 16 กองทุน LTF & RMF กรุงศรี ปี 2013 ปีนี้ ผลตอบก็ดี ติดกลุ่มนำ


กองทุน LTF RMF กรุงศรีกองทุน LTF, RMF บลจ.กรุงศรี ใครๆก็รู้จัก โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม อาจไม่เยอะเหมือน บลจ.อื่นๆนะ แต่เค้าจัดหนักในเรื่องผลตอบแทนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา อนันต์มันนี่ เชื่อเลยนะว่า..ใครๆก็ชอบ

อนันต์มันนี่ รู้จัก บลจ.กรุงศรี มาตั้งแต่สมัยยังใช้ชื่อเดิมว่า บลจ.อยุธยา จาร์ดีนเฟลมมิ่ง และต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น บลจ.อยุธยาเจเอฟ นู้นเลยหละจ๊ะ ก็เลยขอนิยามสั้นๆว่า “อยู่ในใจเสมอ” ปัจจุบันกองทุน LTF และ RMF ของค่ายนี้มีทั้งสิ้น 16 กองทุน ให้แฟนๆ นักลงทุนได้เลือกอย่างจุใจ แล้วจะเลือกลงทุนซื้อ LTF RMF ของกรุงศรี กองไหนดีหละปีนี้

ถึงแม้ว่าปีนี้ Performance ของกองทุนรวมหลายๆ บลจ. ทำได้ไม่ค่อยจะดีนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากความผันผวนทั้งจากสถานการณ์ภายใน และภายนอกประเทศ ที่คอยกดดัน บั่นทอน ความเชื่อมั่น และสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา แต่กองทุน LTF & RMF by Krungsri อนันต์มันนี่ ขอสารภาพตามตรงว่า “ชอบนะ” จึงขอรวบรวมข้อมูลมาสรุป ให้แฟนๆได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนซื้อกองทุน LTF RMF กันจ๊า

บลจ.กรุงศรี มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว “LTF” ให้แฟนๆเลือกลงทุน รวมแล้วก็ 6 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ “RMF” อีก 10 กองทุน เยอะหน่อยนะ อนันต์มันนี่ ขอสรุปเรียงตามลำดับผลตอบแทนที่แต่ละกองทุนทำได้ก็แล้วกันนะจ๊ะ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว “LTF”
1.)กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ หรือ KFLTFEQ
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +12.33%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +23.90%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +13.34%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +27.43%

2.)กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล หรือ KFLTFEQ70D
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +8.84%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +16.59%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +9.41%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +20.72%

3.)กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล หรือ KFLTFA50-D
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +7.60%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +19.83%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +12.20%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +25.65%

4.)กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล หรือ KFLTFDIV
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.06%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +10.73%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.22%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +34.11%

5.)กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว หรือ SET50 KFLTF50
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +3.95%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +13.57%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +13.85%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +32.12%

6.)กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล หรือ 70/30 KFLTFD70
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +1.84%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +7.75%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +12.74%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +23.75%

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ “RMF”
1.)กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KFFLEX2RMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +15.23%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +26.89%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.67%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +28.10%

2.)กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KFTSRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +14.09%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +24.93%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +15.38%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +25.22%

3.)กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KFEQRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +11.97%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +23.50%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +13.30%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +27.65%

4.)กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KFDIVRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.76%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +11.54%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.82%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +34.09%

5.)กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KFS100RMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +4.59%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +14.07%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +14.28%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +32.74%

6.)กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KFGOVRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.89%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +3.04%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.94%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.70%

7.)กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KFLTGOVRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.24%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.31%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.36%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.74%

8.)กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KFMTFIRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +1.86%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.94%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.15%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.45%

9.)กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KFCASHRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +1.99%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.23%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.31%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.76%

10.)กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KFGOLDRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = -21.83%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = -25.13%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = -1.81%

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนข้างต้น เป็นข้อมูลสิ้นสุดเพียง ณ วันที่  20/11/2556 เท่านั้น พ้นจากนี้ไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คําเตือน:
1.)การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล, นโยบายการลงทุน, ความเสี่ยงของการลงทุน ในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
2.)ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
3.)ข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เป็นการสรุป รวบรวม และเรียบเรียง ตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลในอดีตเท่านั้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทุน LTF, RMF ของ บลจ.กรุงศรี สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น ได้ลุ้นแชมป์ผลตอบแทนสูงอยู่บ่อยๆ อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุด แต่เค้าก็ได้ไปเตะบอลถ้วยแชมเปี้ยนลีก อยู่บ่อยๆ เหมือนทีมอะไรนะ อ่อ Arsenal นั่นเอง ^_^ (ในแต่ละปีติดกลุ่มนำที่มีผลตอบแทนสูงหนะจ๊ะ) และในปี 2556 ก็สามารถบริหารได้ดีเลยทีเดียว

เพื่อให้ได้รับทั้งสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าใคร แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวม LTF หรือ RMF ของ บลจ.กรุงศรี ก็ลองพิจารณาดูก่อนเลยนะจ๊ะ หรือจะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานกับกองทุนของ บลจ.อื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนก็ได้จ๊า

AnanMoney ผู้เรียบเรียง ขอขอบคุณข้อมูล อ้างอิงจาก KrungsriAsset.com และ MorningStarThailand.com

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *