.

[ชอบนะ]กองทุนฯ KFLTFDIV ขึ้นแท่น LTF ที่มีขนาดกองทุนใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ผลตอบแทนสูงอีกด้วย!รู้ยัง! “กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)” มีทรัพย์สินสุทธิมูลค่ารวมกว่า 31,205 ล้านบาท” ขึ้นแท่น LTF ที่มีขนาดกองทุนใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม แล้วนะ (ข้อมูล Morningstar 24 ธ.ค.57) และยังสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี ได้ถึง 202.91%*

ltf-rmf-KFLTFDIV-KFDIVRMF

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า “กองทุน LTF – RMF ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.กรุงศรี ในปี 2557 ถือว่าประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี มีเม็ดเงินลงทุนในกองทุน LTF – RMF ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในวันที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง จะมีจำนวนธุรกรรมและเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในส่วนของ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล(KFLTFDIV) ถือเป็นกองทุนดาวเด่นที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลายเป็นกองทุน LTF ที่มีขนาดกองทุนใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม โดยมีทรัพย์สินสุทธิมูลค่ารวมกว่า 31,205 ล้านบาท” (ข้อมูล Morningstar 24 ธ.ค.57)

“ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปี 2557 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทรัพย์สินสุทธิของกองทุน LTF – RMF ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของกลุ่มกองทุน LTF – RMF โดยในส่วนของกลุ่มกองทุน LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า 41,426 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการเติบโตกว่า 46% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 และมีจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 21%” (ข้อมูล บลจ.กรุงศรี 24 ธ.ค. 57)

“กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) เป็นกองทุนที่ผู้ลงทุนให้การตอบรับที่ดี สามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี ที่ 202.91% ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 131.31%”(ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 57) และสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอทุกปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (พ.ย. 2547) จำานวนรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวม 7.34 บาท”

“ในส่วนของกลุ่มกองทุน RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า 15,830 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการเติบโตกว่า 33% เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2556 และมีจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 19% โดย กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF) ถือเป็นกองทุนดาวเด่น และสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี สูงสุดในกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีผลตอบแทนอยู่ที่ 208.13%” ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 131.31%” (ข้อมูล บลจ.กรุงศรี 24 ธ.ค. 57)

KFLTFDIV-KFDIVRMF-performance

“การที่บริษัทยึดมั่นปรัชญา “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ได้สะท้อนผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอจนกลุ่มผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นและมีการบอกต่อกันในวงกว้าง ล่าสุดในงานมหกรรมชวนคนไทยมีใช้ตอนแก่…ด้วย LTF – RMF ที่ผ่านมา มีจำนวนเงินลงทุนกับ บลจ.กรุงศรี ในกลุ่มกองทุน LTF มูลค่ารวมกว่า 77 ล้านบาท และมียอดเงินลงทุนในกลุ่มกองทุน RMF มูลค่ารวมกว่า 32 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้เป็นอย่างดี”

“สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนในกองทุน LTF – RMF หรือต้องการลงทุนเพิ่มเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ ในการลดหย่อนภาษีของปี 2557 สามารถลงทุนได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่าน ธ.กรุงศรีอยุธยา จก.มหาชน ทุกสาขา และ บลจ.กรุงศรี หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย รวมทั้งสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต @cess Online Service ของ บลจ.กรุงศรีได้อีกด้วย” นายฉัตรพีกล่าว

สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนงัสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของ กองทุนได้ที่เวปไซด์บริษัทจัดการ www.krungsriasset.com เอกสารที่เกี่ยวกับกองทุนและคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอบคุณภาพ ข่าว จาก บลจ.กรุงศรี

   
Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *