.

[2556]สรุป 11 กองทุน LTF|RMF กรุงเทพ-บัวหลวง ปี 55 แชมป์ แต่ปี 56 ไม่ได้ลุ้นแชมป์


กองทุน LTF RMF กรุงเทพกองทุน LTF, RMF บลจ.บัวหลวง ในเครือธ.กรุงเทพ เชื่อว่าแฟนๆนักลงทุน ไม่มีใครไม่รู้จัก ด้วยผลตอบแทนที่แจ่มมาก ในปี 2555 ที่ผ่านมา อีกทั้งมีให้เลือกรวมแล้ว 11 กองทุนเลยทีเดียว

แล้วจะเลือกลงทุนซื้อ LTF RMF ของบัวหลวง กองไหนดีหละปีนี้ นี่ก็ใกล้จะสิ้นปีเข้าไปทุกที สำหรับแฟนๆที่ต้องลงทุนซื้อกองทุนรวม LTF และ RMF เพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไร เราก็คงต้องซื้อเพื่อรักษาสิทธิ์กันต่อไป

ปีนี้ Performance ของกองทุนรวมหลายๆ บลจ.ทำได้ไม่ค่อยจะดีนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากความผันผวนทั้งจากสถานการณ์ภายใน และภายนอกประเทศ ที่คอยกดดัน บั่นทอน ความเชื่อมั่น และสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา อนันต์มันนี่ ขอรวบรวมข้อมูล มาสรุป ให้แฟนๆได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนซื้อกองทุน LTF RMF กันนะจ๊ะ

บลจ.บัวหลวง มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว “LTF” ให้แฟนๆเลือกลงทุนเพียง 2 กองทุนแบบเน้นๆ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ “RMF” อีก 9 กองทุนจ๊ะ อนันต์มันนี่ ขอสรุปเรียงตามลำดับผลตอบแทนที่แต่ละกองทุนทำได้ก็แล้วกันนะจ๊ะ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว “LTF”
1.)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว หรือ B-LTF *อดีตแชมป์ ปี 55*
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +1.71%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +13.47%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +23.16%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +31.22%

2.)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 หรือ BLTF75
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = -0.39%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +8.81%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.81%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +25.44%

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ “RMF”
1.)กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ IN-RMF *รองแชมป์ ปี 55*
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +4.14%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +17.64%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +20.54%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +24.07%

2.)กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ BFRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +2.00%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.22%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.42%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.35%

3.)กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ BFLRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +1.68%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +12.96%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +21.62%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +28.31%

4.)กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ BERMF *อดีตแชมป์ ปี 55*
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +1.55%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +13.38%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +23.15%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +31.25%

5.)กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ MM-RMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +1.93%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.18%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +2.28%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +1.72%

6.)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ B25RMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = +0.87%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +4.18%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +7.25%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = +7.90%

7.)กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ B-SM-RMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = -7.23%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = -2.33%
+เป็นกองทุนใหม่ จัดตั้งเมื่อ 20/11/2555

8.)กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ BSIRIRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = -10.25%
+เป็นกองทุนใหม่ จัดตั้งเมื่อ 17/05/2556

9.)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ BGOLDRMF
+ผลตอบแทนจากต้นปี – ปัจจุบัน = -21.20%
+ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = -24.48%
+ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3 ปีย้อนหลังนับจากปัจจุบัน = -1.73%

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนข้างต้น เป็นข้อมูลสิ้นสุดเพียง ณ วันที่ 20/11/2556 เท่านั้น พ้นจากนี้ไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คําเตือน:
1.)การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล, นโยบายการลงทุน, ความเสี่ยงของการลงทุน ในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
2.)ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
3.)ข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เป็นการสรุป รวบรวม และเรียบเรียง ตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลในอดีตเท่านั้น

ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมากองทุน LTF, RMF ของ บลจ.บัวหลวง สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น ได้ลุ้นแชมป์ผลตอบแทนสูง อยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะในปี 2555 ที่ผ่านมา B-LTF และ BERMF สามารถสร้างผลตอบแทนนำโด่งที่ประมาณ +58.xx% (เทียบจากต้นปี 55 – สิ้นปี 55) แต่มาปี 2556 นี้ อนันต์มันนี่ ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุใด ผลตอบแทนปีนี้ถึงออกมาแบบนี้นะ แต่ก็ขอเป็นกำลังใจ เอาใจช่วย บลจ.บัวหลวง ทีมผู้บริหารกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ปีหน้าขอให้กลับมาสร้างผลตอบแทนได้สูงๆ นะจ๊ะ

เพื่อให้ได้รับทั้งสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าใคร แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวม LTF หรือ RMF ของ บลจ.บัวหลวง ก็ลองพิจารณาดูก่อนเลยนะจ๊ะ หรือจะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานกับกองทุนของ บลจ.อื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนก็ได้จ๊า

AnanMoney ผู้เรียบเรียง ขอขอบคุณข้อมูล อ้างอิงจาก BBLAM.co.th และ MorningStarThailand.com

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น