.

“โลตัส” (Lotus’s) เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 รุ่น ระหว่าง 2.80% – 4.00% ต่อปี พร้อมเสนอขายผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป 17-19 เมษายน 2566 ผ่าน 9 สถาบันการเงิน


“โลตัส” (Lotus’s) เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 รุ่น ระหว่าง 2.80% – 4.00% ต่อปี พร้อมเสนอขายผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป 17-19 เมษายน 2566 ผ่าน 9 สถาบันการเงิน มั่นใจกระแสตอบรับดี ชูเรทติ้ง A+ สะท้อนคุณภาพหุ้นกู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้

สิ้นสุดการรอคอย ! “โลตัส” ( Lotus’s) ผู้นำค้าปลีกแบบออมนิแชนแนล ดำเนินงานภายใต้ชื่อจดทะเบียน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด แจ้งอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุดที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หลังจากเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในช่วงก่อนหน้านี้และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.83% ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี พร้อมแล้วที่จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง รวมทั้งทรูมันนี่ วอลเล็ท เผยอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” สร้างกระแสหุ้นกู้คุณภาพที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึง ขณะที่ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายจะเพิ่มทางเลือกและความสะดวกให้ผู้ลงทุน

หุ้นกู้โลตัส, หุ้นกู้ Lotus’s, ดอกเบี้ยหุ้นกู้โลตัส, ซื้อหุ้นกู้, ดอกเบี้ยหุ้นกู้, จองซื้อหุ้นกู้

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) แจ้งอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 5 ชุด ประกอบด้วย รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.83% ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยจะเปิดจองซื้อผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รวมถึงทรูมันนี่ วอลเล็ท ในระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2566

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A+” ซึ่งสูงกว่าเกรดขั้นต่ำในระดับลงทุน (Investment Grade) ถึง 5 อันดับ เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งอยู่ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยเป็นการจัดอันดับ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกแบบออมนิแชนแนลที่มีช่องทางหลากหลายและครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ นับเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หลังจากบริษัทฯ เคยออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A+” เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจภายใต้การบริหารของ “โลตัส” (Lotus’s) นับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคที่มีความคุ้นเคยและความไว้วางใจในแบรนด์ และสามารถเข้าถึงการจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออมนิแชนแนลที่ครอบคลุมทั้งสาขาและออนไลน์ ขณะเดียวกัน ธุรกิจของบริษัทฯ ยังครอบคลุมถึงพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าที่เติมเต็มความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย โดยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมีจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหุ้นกู้ “โลตัส” จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปอย่างแน่นอน

ทางด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ “โลตัส” กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ “โลตัส” มีกระแสตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่มองหาหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง และให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ขณะเดียวกัน หุ้นกู้ “โลตัส” ยังมีความหลากหลายของอายุหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนทั่วไปมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงธุรกิจค้าปลีกที่มีแนวโน้มสดใสจากความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ ‘หุ้นกู้โลตัส’ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุน

ปัจจุบัน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ถือเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกแบบออมนิแชนแนล ที่มีช่องทางจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 “โลตัส” (Lotus’s) มีร้านค้าปลีกจำนวน 2,578 แห่งทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 223 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 202 แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 2,153 แห่ง ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเร่งการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าทั่วประเทศในการเป็น fulfillment center จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วประเทศไทย รวมทั้งยังร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Marketplace) เพื่อเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการเปิดตัวธุรกิจใหม่ ทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ซึ่งสะท้อนการปรับตัวของ “โลตัส” (Lotus’s) ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า โดยมีพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 200 แห่ง (ไม่รวมศูนย์การค้าที่มีการลงทุนโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท หรือ LPF จำนวน 23 แห่ง) โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ “โลตัส” (Lotus’s) เป็นร้านค้าหลัก โดยในจำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าจำนวน 70 แห่ง ขณะที่อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของศูนย์การค้าอยู่ที่ประมาณ 90% โดยบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน 25% ในกองทุนรวม LPF ที่ลงทุนในศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ Lotus’s สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=484336&SD=1704256619042566 หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungsri Mobile App (“KMA”) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)*** โทร. 1428 กด#4

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)**** โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

* ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

** ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

*** ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

****ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำรายการผ่านระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนยังสามารถจองซื้อหุ้นกู้ Lotus’s ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้อีกด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ที่ App Store และ Play Store ดูรายละเอียดวิธีการสมัครแอปฯ และวิธีการจองซื้อได้ที่ www.truemoney.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1240 กด 6

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *