.

คปภ. แนะทำประกันชีวิต อีกหนึ่งทางเลือก ลดหย่อนภาษี


สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แนะผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถนำหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัย ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ค่าเบี้ยประกัน ลดหย่อนภาษี

นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ๆ ที่ตอบสนองตามความต้องการของประชาชนผู้เอาประกันภัย ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบระยะสั้น และแบบระยะยาว เช่น แบบตลอดชีพ และแบบบำนาญ ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรได้สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นจะต้องมีเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมที่จ่ายในแต่ละช่วงเวลานั้น (ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการชำระเบี้ยประกันชีวิต หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์) และเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์แบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้เพิ่มจากเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่นๆ ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

รองเลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า การประกันชีวิตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัว การซื้อประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า เพราะนอกจากจะให้ความคุ้มครองแล้ว ยังสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีได้ ส่วนกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ หากผู้เอาประกันภัยมีอายุยืนยาวเข้าสู่วัยสูงอายุ จะมีการจ่ายผลประโยชน์เป็นแบบรายเดือนหรือรายปีจนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเสียชีวิต หรือระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น หากประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ขอให้ศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย และรายละเอียดข้อยกเว้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกัน เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเองได้มากที่สุด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437  www.facebook.com/PROIC2012

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *