.

คภป. แนะซื้อประกันชีวิตหักลดหย่อนภาษีได้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี+คุ้มครองชีวิต ฯ


นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เอาประกันภัย ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทน และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบระยะยาว เช่น แบบตลอดชีพ ที่ปรับให้มีความหลากหลายขึ้นและประกันชีวิตแบบบำนาญที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการประกันภัยได้อย่างทั่วถึงประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีทั้งนี้ เบี้ยประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรได้ ดังนี้

1.)เบี้ยประกันชีวิตที่สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมที่จ่ายในแต่ละช่วงเวลานั้น (ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการชำระเบี้ยประกันชีวิต หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์)

2.)เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์แบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้เพิ่มจากเบี้ยประกันชีวิตได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ลักษณะสำคัญของประกันชีวิตแบบบำนาญที่ลดหย่อนภาษีได้มีดังนี้

  • เป็นกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และได้ระบุว่า เป็นประกันแบบบำนาญที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนได้
  • ต้องไม่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ใดๆในระหว่างปี หรือช่วงที่จ่ายเบี้ยประกันหรือก่อนกรมธรรม์จะหมดอายุสัญญา
  • ต้องเป็นแบบที่ได้รับเงินคืน (บำนาญ) เป็นรายงวดเท่าๆ กัน เมื่อผู้เอาประกันอายุครบ 55 หรือ 60 ปี (ขึ้นอยู่กับแบบของกรมธรรม์) จนถึงอายุ 85 ปี หรือ มากกว่า โดยจะได้รับเงินบำนาญคืนเมื่อได้ชำระเบี้ยประกันครบตามสัญญาแล้ว

ส่วนเบี้ยประกันชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติม (เช่น อุบัติเหตุ/สุขภาพ เป็นต้น) ไม่สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รองเลขาธิการด้านกำกับ กล่าวเสริมว่า สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชน มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและอยากให้ประชาชนเห็นความสำคัญหันมาทำประกันชีวิตให้มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้ว ถือเป็นช่วงเทศกาล ที่กลุ่มคนวัยทำงาน และประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกการลงทุนที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด และสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ด้วย การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า เพราะนอกจากจะเป็นการออมอย่างมีวินัยแล้ว ยังให้ความคุ้มครองชีวิต ส่วนกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญหากผู้เอาประกันภัยมีอายุยืนยาวเข้าสู่วัยชราจะมีการจ่ายผลประโยชน์เป็นแบบรายเดือนหรือรายปีจนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเสียชีวิต หรือระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ดังนั้น หากประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ขอให้ศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย และรายละเอียดของข้อยกเว้นให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเองได้มากที่สุด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186

ขอบคุณข้อมูลจาก คปภ.

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น